Tutustu keskiviikon teemasessioihin

Soveltavan liikunnan päivien 2018 teemasessioissa pureudutaan soveltavan liikunnan ajankohtaisiin kysymyksiin. Keskiviikon rinnakkaisissa sessioissa teemoina ovat digitalisaatio ja pelillistäminen, alan tietotarpeet, svensk(-språkig) specialmotion, osallisuus sekä inkluusio.

Teemasessiot 7–9, keskiviikko 22.8. klo 12.15–13.45

Teemasessiossa 7. ”Digitalisaatio ja pelillistäminen” tutustutaan, miten digitalisaatio ja pelillistäminen voivat tukea liikkumista, kuntoutusta ja terveyden edistämistä. Puheenvuoroissa on esillä mm. etäteknologia ja liikunnallinen kuntoutus sekä vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien digitoimijuus.

Teemasessiossa 8. ”Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta sekä liikunnasta” selvitetään vammaisuuden ja liikunnan tietotarpeita sekä päivitetään tiedot toimintarajoitteisten liikunnasta uuden tutkimustiedon valossa. Esillä ovat mm. tuoreet tulokset lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksesta.

Teemasessiossa 9. ”Svensk(-språkig) specialmotion, part II” jatketaan soveltavan liikunnan asioiden käsittelyä ruotsiksi. Session toisessa osassa on tarkoitus keskittyä ruotsinkieliseen alan koulutukseen ja materiaaliin sekä liikkujan näkökulmaan, på svenska - javisst!

Teemasessiot 10–11, keskiviikko 22.8. klo 14.15–15.45

Teemasessiossa 10. ”Osallisuus” tutustutaan osallisuuteen niin teorian kuin käytännön tasolla. Session avaavassa taustoittavassa puheenvuorossa tutustutaan, mistä osallisuudessa on kyse ja mikä sen merkitys on niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Muissa puheenvuoroissa käydään läpi hyviä toimintatapoja osallisuuden lisäämiseksi sekä ihmisten omia osallisuuden kokemuksia.

Teemasessiossa 11. ”Inkluusio” esitellään toimivia ratkaisuja inklusiiviseen liikuntaan. Sessiossa tutustutaan liikuntajärjestöjen ja -seurojen hyviin toimintatapoihin, joilla on mahdollistettu toimintakykyyn katsomatta kaikkien osallistuminen toimintaan.

Katso tarkemmat puhujat sessioittain ja päivitetty ohjelma sekä ilmoittaudu mukaan!

Tämän sivun sisältö Word-tiedostona. (päivitetty 17.5.2018)

Kuva: Lauri Jaakkola, VAU ry.
comments powered by Disqus