Tervetuloa Soveltavan liikunnan sivustolle

Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavan liikunnan kohderyhmänä ovat perinteisesti olleet vammaiset, pitkäaikaissairaat sekä ne yli 65-vuotiaat henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia.


Erityisliikunta -käsitteestä on siirrytty käyttämään  yhä enemmän käsitettä ”soveltava liikunta”, joka on vakiintunut etenkin kansainvälisesti (Adapted Physical Activity). Erityisliikunta -käsite korostaa liikkujaa ja tämän sairaus- tai vammaperusteisia erityistarpeita, minkä voidaan katsoa eristävän yksilöä yhteisöstä. Soveltava liikunta-käsite korostaa liikuntatoimintaa ja sen sovellettavuutta kaikille sekä kaikille avointa toimintaa. 2010-luvulla soveltava liikunta -käsite onkin syrjäyttänyt hiljalleen erityis-alkuiset käsitteet, jotka näkyvät enää lähinnä alan liikunnanohjaajien nimikkeissä kunnissa (erityisliikunnanohjaajat).


Vähintään noin 15 %:lla Suomen väestöstä eli reilulla 800 000 ihmisellä on toimintakyvyn rajoitteita. Osalla heistä on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja heidän liikunta vaatii soveltamista sekä erityisosaamista. Kyse on yhtä suuresta liikuntapalveluiden kohderyhmästä kuin lapset ja nuoret. Väestön ikääntymisen myötä soveltavan liikunnan palveluiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa.


Vuonna 2016 valtion liikuntamäärärahoista (noin 155 miljoonaa euroa) kohdennetaan suoraan soveltavaan liikuntaan ja vammaisurheiluun arviolta noin 5,2 miljoonaa euroa. Muilta hallinnonaloilta kohdentuu soveltavaan liikuntaan suoraan arviolta noin 11 miljoonaa euroa . Soveltavan liikunnan tai vammaisurheilun edistäminen on myös mukana monissa muissa liikuntahallinnon ja muiden hallinnonalojen avustuksissa, mutta niiden osuutta määrärahasta tai avustuksesta on vaikea määritellä.


Kuntien liikuntatoimien käyttömenoista suuntautuu suoraan soveltavaan liikuntaan arviolta noin 8–9,5 miljoonaa euroa vuonna 2017.


Merkittävimmät soveltavan liikunnan järjestäjät ovat kuntien liikuntatoimet, järjestöt, sosiaali- ja terveyshuollon laitokset sekä koulut. Vajaassa kolmanneksessa lajiliitoissa (parikymmentä liittoa) on keskitytty joko vammaiskilpaurheiluun ja/tai on sovellettu palveluja erityisryhmille. Kolmasosa lajiliitoista ei liikuta erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä lainkaan. Arviolta noin joka kymmenes urheiluseura järjestää erityisryhmille toimintaa.


Soveltavan liikunnan asioissa ota yhteyttä Saku Rikalaan, saku.rikala(a)lts.fi tai 010 778 6605.

comments powered by Disqus