Soveltavan liikunnan apuvälineet

Toimintakyvyltään rajoittuneen henkilön liikunnan harrastaminen vaatii monesti oikeanlaisen apuvälineen, jota ilman liikunnanharrastaminen voi olla mahdotonta. Soveltavaan liikuntaan on kehitetty monenlaisia apuvälineitä, jotka voivat olla hankintahinnaltaan kalliita. Välineitä on kuitenkin myös mahdollisuus vuokrata.

Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun apuvälineitä vuokraavat tahot muodostavat verkoston, johon kuuluvat Soveltava liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA, Malike, Pajulahden Soveltavan liikunnan osaamis- ja resurssikeskus, Kaikkien Yyteri, Respecta sekä Oulun, Turun ja Jyväskylän kaupungit. Vuoraavilla tahoilla on yhteinen Välineet.fi-verkkopalvelu, jolla on tarkoitus helpottaa ihmisiä löytämään sopiva liikunnan apuväline. Vuokraustoiminnan lisäksi verkostoni toimijat myös opastavat apuvälineiden hankinnassa, tarjoavat apuvälinekoulutuksia, antavat asiantuntijalausuntoja sekä osallistuvat välineiden kehittämistyöhön.


Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA


Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA opastaa ja neuvoo, tarjoaa kokeilu- ja vuokraustoimintaa sekä auttaa oman välineen hankinnassa jakamalla tietoa ja antamalla asiantuntijalausuntoja. SOLIA on mukana myös eri tahojen yhteistyötapahtumissa ja osallistuu liikunnan ja urheilun apuvälineiden kehitystyöhön. SOLIA vuokraa liikunnan ja urheilun apuvälineitä kaikille ilman vamma-, diagnoosi- tai järjestörajoja. Välineet sopivat pääsääntöisesti itsenäisesti liikkuville. SOLIA:a hallinnoi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry.


MALIKE- matkalle, liikkeelle, keskelle elämää


MALIKE-keskus neuvoo ja ohjaa toimintavälineiden käytössä sekä niiden hankinnassa, antaa ideoita osallistumisen tueksi sekä järjestää kokeilutapahtumia ja toiminnallisen vertaistuen kursseja. Maliken kolmesta vuokraamosta voi vuokrata välineitä. Maliken toiminta on kohdistettu vaikeavammaisille lapsille ja aikuisille sekä heidän perheilleen, lähi-ihmisilleen ja ammattilaisille. Malike palvelee valtakunnallisesti ilman diagnoosirajoja, ja on osa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n toimintaa.


Pajulahden Soveltavan liikunnan osaamis- ja resurssikeskus


Liikuntakeskus Pajulahdessa toimii soveltavan liikunnan paikallinen välinevuokraamo ja neuvontapiste. Välineitä on tarjolla niin itsenäisesti liikkuville kuin välineen ja avustajan tarvitseville. Pajulahden piste tarjoaa vuokrauksen ja neuvonnan lisäksi välinekokeiluja ja toimii mukana välineiden kehitystyössä.

comments powered by Disqus