FINAPA-sivusto toimii taas / FINAPA-website is back!

Liikuntatieteellinen Seura julkaisi helmikuussa 2018 suomalaiselle soveltavalle liikunnalle perustetut englanninkieliset verkkosivut. FINAPA.fi- verkkosivusto jouduttiin sulkemaan huhtikuun lopussa, kun tietoturvapäivityksen yhteydessä havaittiin teknisiä ongelmia. Nyt olemme avanneet uudet väliaikaiset FINAPA.fi-sivut osoitteessa www.finapa.fi.

FINAPA.fi-sivujen toivotaan palvelevan ulkomaalaisia toimijoita ja opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita suomalaisesta soveltavasta liikunnasta sekä suomalaisia toimijoita, jotka haluavat esitellä toimintaansa englanniksi. Sivuilta löytyy englanniksi tietoa muun muassa soveltavan liikunnan toimijoista, verkostoista, lainsäädännöstä, historiasta, koulutuksesta, tutkimuksesta ja hankkeista.

Sivuston sisältöjä tullaan kehittämään ja lisäämään. Suomalaisilta alan toimijoilta toivotaan sivustolle lisää englanninkielistä sisältöä, kuten tutkimusten ja kehittämishankkeiden tiivistelmiä. Myös sivuston kehittämisehdotuksia otetaan mieluusti vastaan.

Lisätietoja, materiaalien lähetys ja kehittämisehdotukset: Saku Rikala saku.rikala@lts.fi tai 010 778 6605.

* * * * * * * * * * * * * * *

FINAPA-website is back!

The Finnish Society of Sport Sciences (FSSS) published on February 2018 an English language website for Finnish Adapted Physical Activity. The previous FINAPA.fi website had to be closed at the end of April when technical issues were encountered during a security update. Now we have opened new temporary FINAPA.fi website: www.finapa.fi.

The FINAPA.fi website provides information on the Finnish Adapted Physical Activity (APA) system to international operators.  The site includes information on actors and networks, legislation, history, education, research and development projects. The site serves also the Finnish APA actors who are interested in communicating to the international public.

For more information, please contact Mr. Saku Rikala: saku.rikala@lts.fi or +358 10 778 6605.

comments powered by Disqus