Liikuntatieteellisen Seuran koordinoima soveltavan liikunnan tutkimus- ja koulutustyöryhmä on saanut valmiiksi valtakunnalliset suositukset Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun kehittämiseksi vuosille 2019–2022. Suositukset on kohdistettu viidelle keskeiselle teema-alueelle: 1. Saavutettavuus, esteettömyys ja apuvälineet, 2. Valtionhallinto ja kunnat, 3. Kansalaistoiminta, 4. Koulutus ja osaaminen sekä 5. Tutkimus.  Lue lisää

Vähintään noin 15 %:lla Suomen väestöstä eli reilulla 800 000 ihmisellä on toimintakyvyn rajoitteita. Osalla heistä on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja heidän liikunta vaatii soveltamista sekä erityisosaamista. Näiltä sivuilta löydät lisää ajankohtaista ja tausoittavaa tietoa soveltavasta liikunnasta Suomessa.  Lue lisää

FINAPA.fi- verkkosivut on avattu uudestaan. Sivuilta löydät englanniksi tietoa suomalaisesta soveltavasta liikunnasta / The FINAPA.fi-website is now opened again. Website provides information on the Finnish Adapted Physical Activity (APA).  Lue lisää

Kunnallisten palveluiden ja tukitoimien merkitys korostuu niille, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Tältä sivulta löydät tietoa kuntien soveltavasta liikunnasta.  Lue lisää

Soveltavan liikunnan päivillä 21.–22.8.2018 todettiin, että yhteistyötä ja avointa keskustelua kaivataan lisää. "Mitä enemmän ihmisellä on liikkumis- ja toimintarajoitteita, sitä enemmän liikunnan mahdollistamisessa on merkitystä eri toimijoiden yhteistyöllä."  Lue lisää

Toimintarajoitteisen henkilön liikunnan harrastaminen vaatii monesti oikeanlaisen apuvälineen, jota ilman liikunnan harrastaminen voi olla mahdotonta. Täältä löydät tietoa soveltavan liikunnan apuvälinetoiminnasta Suomessa.  Lue lisää

Hyödynnä Soveltavan liikunnan päivien luennoitsijoiden esitykset!  Lue lisää

Soveltavaa liikuntaa on kehitetty vuosikymmenten ajan niin erillisillä hankkeilla kuin osana eri toimijoiden perustoimintaa. Tältä sivulta löydät tietoa soveltavan liikunnan kehittämistyön historiasta sekä nykyisistä kehittämishankkeista.  Lue lisää

Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun historia-sivustolla on tarjolla on tietoa alan kehityksestä vuosikymmenittäin aina toisesta maailmansodasta nykypäivään asti.  Lue lisää

Paras tapa arvioida soveltavan liikunnan tarvetta on tarkastella väestön toimintakykyä ja erilaisia toimintarajoitteita. Kun huomioidaan toimintakyky kaikessa laajuudessaan, toimintarajoitteisia on arviolta vähintään 15 prosenttia väestöstämme. Tältä sivulta löydät tietoa soveltavan liikunnan potentiaalisesta kohderyhmästä.  Lue lisää