Vähintään noin 15 %:lla Suomen väestöstä eli reilulla 800 000 ihmisellä on toimintakyvyn rajoitteita. Osalla heistä on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja heidän liikunta vaatii soveltamista sekä erityisosaamista. Näiltä sivuilta löydät lisää ajankohtaista ja tausoittavaa tietoa soveltavasta liikunnasta Suomessa.  Lue lisää

FINAPA.fi- verkkosivut on avattu uudestaan. Sivuilta löydät englanniksi tietoa suomalaisesta soveltavasta liikunnasta / The FINAPA.fi-website is now opened again. Website provides information on the Finnish Adapted Physical Activity (APA).  Lue lisää

Soveltavan liikunnan päivillä 21.–22.8.2018 todettiin, että yhteistyötä ja avointa keskustelua kaivataan lisää. "Mitä enemmän ihmisellä on liikkumis- ja toimintarajoitteita, sitä enemmän liikunnan mahdollistamisessa on merkitystä eri toimijoiden yhteistyöllä."  Lue lisää

Hyödynnä Soveltavan liikunnan päivien luennoitsijoiden esitykset!  Lue lisää

Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun historia-sivustolla on tarjolla on tietoa alan kehityksestä vuosikymmenittäin aina toisesta maailmansodasta nykypäivään asti.  Lue lisää

Paras tapa arvioida soveltavan liikunnan tarvetta on tarkastella väestön toimintakykyä ja erilaisia toimintarajoitteita. Kun huomioidaan toimintakyky kaikessa laajuudessaan, toimintarajoitteisia on arviolta vähintään 15 prosenttia väestöstämme. Tältä sivulta löydät tietoa soveltavan liikunnan potentiaalisesta kohderyhmästä.  Lue lisää

Soveltavalla liikunnalla on vahva asema julkisen liikuntatoiminnan sääntelyssä. Tälle sivustolle on koottu keskeinen soveltavan liikunnan lainsäädäntö.  Lue lisää

Valtakunnan tasolla keskeisiä soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun toimijoita ovat ministeriöt ja eri järjestöt. Tälle sivustolle on koottu tietoa alan valtakunnallisista toimijoista ja verkostoista.  Lue lisää

Valtion liikuntahallinnolla on pitkät perinteet ja edelleen keskeinen asema soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun kehittämisessä. Mitä enemmän ihmisellä on liikkumis- ja toimintarajoitteita, sitä enemmän merkitystä on eri hallinnonalojen ratkaisuilla.  Lue lisää

Kunnallisten palveluiden ja tukitoimien merkitys korostuu niille, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Tältä sivulta löydät tietoa kuntien soveltavasta liikunnasta.  Lue lisää