Soveltavan liikunnan päivillä 21.–22.8.2018 todettiin, että yhteistyötä ja avointa keskustelua kaivataan lisää. "Mitä enemmän ihmisellä on liikkumis- ja toimintarajoitteita, sitä enemmän liikunnan mahdollistamisessa on merkitystä eri toimijoiden yhteistyöllä."  Lue lisää

Hyödynnä Soveltavan liikunnan päivien luennoitsijoiden esitykset!  Lue lisää

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) tilasi kesällä 2017 Liikuntatieteelliseltä Seuralta (LTS) arvioinnin valtionhallinnon toimenpiteistä soveltava…  Lue lisää

Valtionhallinnon toimenpiteet soveltavassa liikunnassa ja vammaisurheilussa arvioitiin ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Selvitys tarjoaa tietoa valtionhallinnon toimenpiteiden kehittämiseksi soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun ohjauksessa ja arvioinnissa.  Lue lisää

Soveltavan liikunnan palveluissa on suuria kuntakohtaisia eroja, selviää tänään julkaistussa selvityksessä Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017. Selvityksen tuloksia esitellään myös Soveltavan liikunnan päivillä 2018.  Lue lisää

European Inclusive Physical Education Teaching (EIPET) on soveltavan liikunnan opetus- / opiskeluaineisto, joka perustuu eurooppalaiseen ja Euroopan unionin tuella tehtyyn englanninkieliseen aineistoon. EIPET-aineisto on luonteeltaan avoin, eli kuka tahansa voi ladata tiedostoja ja muokata aineiston omaan käyttöönsä vapaasti sopivaksi.  Lue lisää

Liikuntatieteellinen Seura edistää soveltavaa liikuntaa koordinoimalla valtakunnallisesti alan tutkimusta ja koulutusta. LTS koordinoi soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmää vuosina 2016–2019. Työryhmä toimii yhteistyössä valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuus ja tasa-arvojaoston kanssa.  Lue lisää