Esitelmä- ja kilpailukutsu Liikuntatieteen päiville

ESITELMÄ- JA KILPAILUKUTSU

Kutsumme kaikki tieteentekijät esittelemään tutkimusta Liikuntatieteen päiville 2019. Liikuntatieteen päiville on varattu oma osio tutkijoille, opettajille, kehittäjille ja opiskelijoille liikunta- ja terveystieteellisen tutkimus- ja kehitystyön esittelyyn. E-posterisessiot pidetään 28.–29.8.2019 Agorassa, Jyväskylän ylipistolla.

Lisäksi kutsumme kaikki alle 35-vuotiaat liikuntatieteen tekijät osallistumaan tutkimuskilpailuun 1.9.2017 jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla liikuntatieteeseen liittyvällä alkuperäistutkimuksella. Tutkimuskilpailuun osallistuvat työt esitellään Liikuntatieteen päivillä e-posterisessioissa.

Parhaat työt palkitaan stipendeillä. Lisäksi parhaat suulliset esitykset palkitaan erillisillä palkinnoilla.

Tutkimuskilpailun tieteellisessä toimikunnassa toimivat:
Professori (emeritus) Lasse Kannas
LitT Kari Keskinen
FT Jouko Kokkonen (sihteeri)

OSALLISTUMISOHJEET

Pyydämme kaikkia osallistujia lähettämään työn tiivistelmän sähköisellä lomakkeella 10.5.2019 mennessä.

Tiivistelmästä tulee ilmetä:

 • Työn tausta
 • Käytetyt menetelmät
 • Keskeiset tulokset
 • Johtopäätökset
 • Sovellettavuus

Tiivistelmät arvioidaan ohjelmatoimikunnassa ja kaikki hyväksytyt työt sijoitetaan e-posterisessioihin. Hyväksytyille osallistujille lähetetään ilmoitus hyväksymisestä sähköpostitse 14.6.2019 mennessä.

Esitelmä voi koostua:

 1. Yksittäisestä tutkimuksesta, joka on julkaistu, lähetetty julkaistavaksi tai tarkoitus lähettää julkaistavaksi tieteellisessä lehdessä tai kokoomateoksessa,
 2. Useasta samaa aihepiiriä käsittelevästä tutkimuksesta tehdystä yhteenvedosta,
 3. Väitöskirjakokonaisuuden yhteenvedosta,
 4. Pro gradu -tutkielman yhteenvedosta,
 5. Muun opinnäytetyön (kandidaatin tutkielma, diplomityö, ammattikorkeakoulun opinnäyte) yhteenvedosta tai
 6. Liikuntatieteen alalla tehdyn kehittämistyön yhteenvedosta.

Tutkimusalueet: biomekaniikka, erityisliikunta, fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, liikuntafysiologia, liikuntalääketiede, liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, liikuntasosiologia, liikuntasuunnittelu ja -hallinto, terveyden edistäminen ja terveyskasvatus, toimintaterapia, urheiluhistoria sekä valmennus- ja testausoppi.

1. KIRJOITUSOHJE

Suomenkielinen tiivistelmä jätetään sähköisellä lomakkeella Webropolsurveys -sivulla 10.5.2019 mennessä. Sähköpostitse jätettyjä liitetiedostoja ei huomioida.

Abstraktin alkuun tulevat otsikko, kirjoittaja(t), taustayhteisö(t) ja yhteystiedot. Varsinaisessa tekstissä on esitellään vain seuraavat asiat: (1) tutkimuksen tausta, (2) menetelmät, (3) tulokset ja (4) johtopäätökset ja sovellettavuus. Tekstiosiossa ei saa ilmetä tutkimuksen tekijää, taustayhteisöä tai muita tunnistetietoja.

Abstraktin pituus saa olla enintään 3 500 merkkiä eikä siinä saa olla taulukoita tai kuvioita, sillä vain ASCII merkit toistuvat sähköisellä lomakkeella. Vinkki: Varmistuaksesi, että teksti sisältää vain ASCII merkkejä, kopioi teksti johonkin tekstieditoriin (esim. Notepad). Myös viitteiden ja välilyöntien tulee mahtua 3 500 merkkiin.

Tutkija voi olla ensimmäisenä kirjoittajana vain yhdessä tiivistelmässä. Muuten osallistumista ei rajoiteta. Tutkimuksen esittää ensimmäinen kirjoittaja.

2. TIIVISTELMIEN ARVIOINTI

Tiivistelmät arvioidaan tieteellisessä toimikunnassa. Toimikunnan jäsen ei arvioi sellaista työtä, jossa hän on tekijänä tai muuten osallisena tutkimuksessa. Toimikunta palkitsee parhaat tutkimukset stipendeillä, jotka jaetaan Liikuntatieteen päivillä.

3. HYVÄKSYMISILMOITUS TUTKIJOILLE

Tutkijoille ilmoitetaan tiivistelmien hyväksymisestä sähköpostitse 14.6.2019 mennessä. Vaikka tutkijan työ olisi hyväksytty esitettäväksi, vaaditaan normaali ilmoittautuminen päiville sekä osallistumismaksun maksaminen viimeistään 7.8.2019 (www.lts.fi, linda.raivio@lts.fi tai puh. 010 778 6602/Linda Raivio).

4. ESITYKSET/POSTERIT

Kaikki työt esitetään rinnakkaisissa e-posterisessiossa Liikuntatieteenpäivillä 28.–29.8.2019.

Esitysaika kullekin tutkimukselle on 4–6 minuuttia. Ota tämä huomioon valmistellessasi esitystä.

E-posteriohjeet:

Tee e-posteriesityksesi PowerPoint tai vastaavalla ohjelmalla. Nämä ohjeet soveltuvat parhaiten PowerPoint-ohjelmalle, mutta toimivat muissa vastaavissa ohjelmissa. Käytä PowerPoint 2003 tai uudempaa versiota.

 • Yksi otsikkodia ja haluamasi määrä sisältödioja
 • Käytä riittävän isoa fonttia ja varmista, että taustan ja tekstin välillä on riittävän suuri kontrasti
 • Voit käyttää esityksessäsi Powerpoint tehosteita ja animaatioita, mutta ei videoita
 • Tallenna tiedosto koko nimelläsi (sukunimi etunimi) ennen lähettämistä järjestäjille
 • Pyri ajoittamaan esityksesi kesto niin, että aikaa jää 1–2 kysymykselle: esitys noin 4 minuuttia ja kysymyksille noin 2 minuuttia

5. YHTEENVETO AIKATAULUSTA

10.05.2019 Tiivistelmien jättäminen Webropolsurveys -sivustolle

14.06.2019 Tiivistelmien hyväksymisilmoitus tutkijoille sähköpostitse

07.08.2019 Viimeinen ilmoittautumispäivä Liikuntatieteen päiville

14.08.2019 Viimeinen dia-esitysten lähettämispäivämäärä, sähköpostilla: vilja.sipila@lts.fi

28.08.2019 e-posteriesitykset Liikuntatieteen päivillä

29.08.2019 Tulosten julkistaminen ja palkintojen jako päivillä


6. ARVIOINTIKRITEERIT

Liikuntatieteen päivien abstraktien arvioinnissa korostetaan tasapuolisuutta tieteenalojen kesken. Arvioinnissa huomioidaan: tutkimusidea, aineisto ja menetelmät, tulokset ja johtopäätökset, tutkimuksen uutuusarvo ja tulosten sovellusarvo.

7. TIIVISTELMIEN JULKAISU

Hyväksytyt tiivistelmät julkaistaan Liikuntatieteellisen Seuran verkkosivuilla osana Liikuntatieteen päivien materiaalia.

Huom! Kaikki Liikuntatieteen päivillä esitettävät e-posteresitykset tullaan kuvamaan. Mikäli et halua, että sinun esityksesi taltioidaan, ilmoita asiasta vilja.sipila(at)lts.fi.

Lisätietoa Liikuntatieteen päivistä löydät tapahtumasivuilta www.lts.fi/ltp19.

Jos sinulle herää kysymyksiä tai kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä tapahtumasta vastaavalle Vilja Sipilälle, vilja.sipila(at)lts.fi.

comments powered by Disqus