Osallistu Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2018 -kilpailuun!

ABSTRAKTIN JÄTTÖOHJEET

Kilpailuun voi osallistua 1.1.2018 jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla liikuntalääketieteeseen liittyvällä alkuperäistutkimuksella. Tutkimuskilpailun tulokset esitellään XXVI Liikuntalääketieteen päivillä 14.11.2018 Hotel Haaga Central Parkissa, Helsingissä.

Kaikki saapuneet abstraktit osallistuvat Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2018 -kilpailuun. Kilpailussa jaetaan useampia palkintoja, joista vähintään yksi palkinto menee nuorelle liikuntalääketieteen tutkijalle.

Nuoreksi tutkijaksi katsotaan henkilö, joka ei ole vielä väitellyt ja on korkeintaan 30-vuotias seminaarin alkaessa. Pyydettäessä kilpailijan tulee esittää henkilöllisyystodistus tai vastaava. Nuoren tutkijan osallistuminen kilpailuun merkitään abstraktilomakkeeseen erikseen.

Suomenkielinen abstrakti tulee jättää maanantaihin 17.9.2018 klo 16.00 mennessä tällä sähköisellä lomakkeella.

Kaikki hyväksytyt abstraktit julkaistaan Liikunta & Tiede -lehdessä (5/18) ja Liikuntatieteellisen Seuran verkkosivuilla.

Abstraktin jättäneiden tulee ilmoittautua ja maksaa osallistumismaksu normaalisti päivien esitteen tietojen mukaisesti. Jos tutkija ei pääse päiville ja abstrakti on jo prosessoitu (arviointi + painaminen lehteen) joudumme veloittamaan 100 euroa.

KIRJOITUSOHJEET

Varsinaisessa tekstissä esitellään tutkimuksen tausta, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Tekstiosiossa ei saa ilmetä tutkimuksen tekijää, taustayhteisöä tai muita tunnistetietoja.

Abstraktin pituus saa olla enintään 3 500 merkkiä eikä siinä saa olla taulukoita tai kuvioita, sillä vain ASCII-merkit toistuvat sähköisellä lomakkeella. Vinkki: Varmistuaksesi, että teksti sisältää vain ASCII-merkkejä, kopioi teksti johonkin tekstieditoriin (esim. Notepad). Myös viitteiden ja välilyöntien tulee mahtua 3 500 merkkiin.

Tutkija voi olla ensimmäisenä kirjoittajana vain yhdessä abstraktissa. Muuten osallistumista ei rajoiteta. Abstraktin esittäjänä tulee olla sen ensimmäinen kirjoittaja.

ARVIOINTI

Abstrakteista poistetaan tunnistetiedot ja ne numeroidaan. Liikuntalääketieteen keskusten nimeämistä asiantuntijoista koostuva arviointipaneeli arvioi ja pisteyttää jokaisen abstraktin. Arviointipaneelin jäsen ei arvioi sellaista abstraktia, jossa hän on tekijänä tai muuten osallisena tutkimuksessa. Annettujen pisteiden perusteella parhaat tutkimukset pääsevät jatkoon. Tasatilanteissa arviointipaneeli päättää lopullisen järjestyksen.

Eniten pisteitä saaneista abstrakteista pyydetään täydellinen suomen- tai englanninkielinen käsikirjoitus 8.10.2018. Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen jonne.kamsula(at)lts.fi ja niiden tulee olla perillä 22.10.2018 klo 16.00 mennessä.

Numerotunnistein koodatut käsikirjoitukset lähetetään myöhemmin nimettävälle ulkopuoliselle finaaliraadille, joka arvioi ja pisteyttää jokaisen käsikirjoituksen. Annettujen pisteiden keskiarvo lasketaan ja lisätään abstraktiarvioinnissa saatuihin pisteisiin. Molempien (abstrakti ja käsikirjoitus) arviointien osuus on 50 %. Korkeimmat yhteispisteet saanut tutkimus on voittaja. Tasatilanteessa arviointipaneeli päättää lopullisen järjestyksen.

Arviointipaneeli sekä finaaliraadin ulkopuoliset arvioitsijat käyttävät abstraktien ja käsikirjoitusten arvioinnissa yhteisiä kriteereitä. Tasapuolisuutta tieteenalojen kesken korostetaan ja arviointipaneelin jäsen ei arvioi sellaista abstraktia, jossa hän on tekijänä tai muuten osallisena tutkimuksessa. Arvioinnissa huomioidaan: tutkimusidea, aineisto ja menetelmät, tulokset ja johtopäätökset, tutkimuksen uutuusarvo ja tulosten sovellusarvo.

HYVÄKSYMISILMOITUS TUTKIJOILLE

Tutkijoille ilmoitetaan abstraktien hyväksymisestä päiville sähköpostitse 21.9.2018. Vaikka tutkijan työ olisi hyväksytty esitettäväksi, vaaditaan normaali ilmoittautuminen päiville 24.10.2018 mennessä (www.lts.fi, linda.raivio(at)lts.fi tai puh. 010 778 6602).

ESITYKSET / POSTERIT

Kaikki työt esitetään rinnakkaisissa e-posterisessiossa 2–4 dialla. Esitykset pidetään Liikuntalääketieteen päivillä 14.11.2018 klo 15.10–16.25. Esitysmateriaalin toivotaan olevan suomenkielistä. Abstraktin esittäjänä tulee olla sen ensimmäinen kirjoittaja.

E-posteriohjeet:

Lähetä diasi etukäteen keskiviikkoon 7.11.2018 mennessä Jonne Kamsulalle (jonne.kamsula(at)lts.fi). Salijako ja esitysjärjestys toimitetaan ennen päiviä.

Tee e-posteresityksesi PowerPoint- tai vastaavalla ohjelmalla:

 • 2–4 diaa, esim. yksi otsikkodia ja 1–3 sisältödiaa.
 • Käytä riittävän isoa fonttia ja varmista, että taustan ja tekstin välillä on riittävän suuri kontrasti.
 • Älä liitä esitykseen animaatioita tai videoita.
 • Tallenna tiedosto nimelläsi ennen lähettämistä järjestäjille.

YHTEENVETO AIKATAULUSTA

 • 17.9.2018 abstraktien viimeinen jättöpäivä, abstraktilomakkeen löydät TÄÄLTÄ.
 • 21.9.2018 abstraktien hyväksymisilmoitus tutkijoille sähköpostitse
 • 8.10.2018 finalistikäsikirjoitusten tilaus
 • 22.10.2018 käsikirjoitusten palautus klo 16.00 mennessä: jonne.kamsula(at)lts.fi
 • 24.10.2018 viimeinen ilmoittautumispäivä Liikuntalääketieteen päiville
 • 14.11.2018 e-posteresitykset Liikuntalääketieteen päivillä
 • 14.11.2018 kilpailun tulosten julkistaminen ja palkintojen jako klo 16.25

Lisätietoja:

Jonne Kamsula
Liikuntatieteellinen Seura ry
puh. 010 778 6606, jonne.kamsula(at)lts.fi

comments powered by Disqus