Liikuntalääketiede

Liikuntatieteellinen Seura ja liikuntalääketieteen valiokunta ovat koordinoineet liikuntalääketieteen edunvalvontaa, koulutusta ja viestintää vuodesta 2002 alkaen. Tehtävinä ovat liikuntalääketieteen keskusten tukeminen tutkimus- ja tiedonvälitys- ja koulutustoiminnassa, Liikuntalääketieteen päivien järjestäminen sekä strategian uudistaminen ja toimintaedellytysten luominen uudessa toimintaympäristössä. LTS:n tehtävänä on myös luotettavan liikuntalääketieteellisen tiedon levittäminen seuran kanavien kautta.

Liikuntalääketiede on itsenäinen lääketieteen erikoisala ja sen tehtävänä on edistää väestön terveyttä, ehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa sairauksia ja vammoja yksilöllistä omatoimista fyysistä aktiivisuutta hyödyntäen.

Liikuntalääketieteen valiokunta laati toimialalleen uuden strategian vuonna 2002. Strategian painopistealueina ovat tutkimus- ja kehittämistyö, koulutus ja tiedotus sekä palvelutoiminta.

Liikuntalääketieteen päivät on vakiinnuttanut paikkansa liikuntalääketieteen kansallisena tapahtumana. Seminaari järjestetään vuosittain Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella yhdessä liikuntalääketieteen keskusten kanssa. Päivät on suunnattu lääkäreille, fysioterapeuteille, liikunnan ja lääketieteen tutkijoille ja opiskelijoille. Päivillä on mahdollisuus omien tutkimusraporttien esittämiseen ja tarjotuista raporteista valitaan Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus.

LTS:ssa liikuntalääketieteen asioista vastaa
liikunnan erityisasiantuntija Jonne Kamsula
puh. 010 778 6606
jonne.kamsula(at)lts.fi

comments powered by Disqus