Vertaisarvioidut tutkimusartikkelit

Julkaisemme vuosittain Liikunta & Tiede -lehdessä vertaisarvioituja suomalaisia tutkimusartikkeleita. Vuodesta 2008 lähtien julkaistut tutkimusartikkelit ovat verkkoversiona vapaasti kaikkien saatavissa. Käsikirjoituksia otetaan arviointiprosessiin kaksi kertaa vuodessa: määräajat kuluvana vuonna ovat 29.3. ja 30.9.

Liikunta & Tiede -lehdessä vuonna 2018 julkaistut vertaisarvioidut tutkimusartikkelit

YLÄKOULUN LIIKUNNANOPETTAJIEN KOKEMUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ KOULUPÄVIEN LIIKUNNALLISTAMISESTA
Liikunta & Tiede 55 (6), 79–87.
Mari Lehmuskallio, Joonas Toskala

LIIKUNNALLISEN TOIMINTAKULTTUURIN NYKYTILA PERUSKOULUISSA KOULUJEN ITSEARVIOINNIN NÄKÖKULMASTA
Liikunta & Tiede 55 (6), 88–95.
Karoliina Kämppi, Virpi Inkinen, Annaleena Aira, Harto Hakonen, Kaarlo Laine

SEKSUAALIVÄHEMMISTÖJEN HÄIRINTÄ JOUKKUEESSA TAI LIIKUNTARYHMÄSSÄ: HENKISEN PAHOINVOINNIN NÄKÖKULMA
Liikunta & Tiede 55 (6), 96–102.
Marja Kokkonen

TOIMINTARAJOITTEITA KOKEVIEN NUORTEN LIIKUNTA- JA URHEILUSEURA-AKTIIVISUUS SEKÄ ISTUMISEN MÄÄRÄ
Liikunta & Tiede 55 (6), 103–110.
Ng Kwok, Pauli Rintala, Aija Saari, Niko Leppä, Sami Kokko

SUOMALAISEN SOSIAALIPOLITIIKAN JA LIIKUNTAPOLITIIKAN VUOROPUHELU 1920–80-LUVUILLA
Liikunta & Tiede 55 (6), 111–119.
Kerkko Huhtanen, Hannu Itkonen

URHEILIJA VAI OPISKELIJA? URHEILULUKIOLAISTEN IDENTITEETTIPROFIILIT
Liikunta & Tiede 55 (2–3), 80–87.
Laura Koivusalo, Kaisa Aunola, Raymond Bertram, Tatiana V. Ryba

"AIKA IKÄÄN KUIN PYSÄHTYY" – OPISKELIJOIDEN KEHOLLISIA KOKEMUKSIA
Liikunta & Tiede 55 (2–3), 88–93.
Tiina Kujala, Maarit Marttila

MIKÄ OPISKELIJOITA LIIKUTTAA? LIIKUNNAN MERKITYS JA NIIDEN YHTEYS KOETTUUN HYVINVOINTIIN JA LIIKUNNAN MÄÄRÄÄN
Liikunta & Tiede 55 (2–3), 94–10.
Miia Grénman, Airi Oksanen, Eliisa Löyttyniemi, Juulia Räikkönen, Kristina Kunttu

MIKSI VARKAUS OLI MENESTYVÄ URHEILUKAUPUNKI 1960-LUVULLA?
Liikunta & Tiede 55 (1), 89–97.
Itkonen Hannu, Nevala Arto, Salmikangas Anna-Katriina

VAIN YKSI VOIMAHARJOITUS VIIKOSSA RIITTÄÄ TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMISEEN IKÄÄNTYNEILLÄ
Liikunta & Tiede 55 (1), 98–104.
Forssell Jaakko, Walker Simon

Liikunta & Tiede -lehdessä vuonna 2017 julkaistut vertaisarvioidut tutkimusartikkelit

KULTTUURIENVÄLINEN OSAAMINEN LIIKUNTAKASVATUKSESSA: OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA TURVAPAIKANHAKIJOILLE PIDETYISTÄ LIIKUNNALLISISTA KIELITYÖPAJOISTA
Liikunta & Tiede 54 (6), 88–94.
Siljamäki Mariana, Anttilla Eeva, Ponkilainen Maria

SUKUPUOLEN JA ÄIDIN KOULUTUSTAUSTAN YHTEYDET 3–6-VUOTIAIDEN LASTEN OBJEKTIIVISESTI MITATTUUN LIIKKUMISEEN
Liikunta & Tiede 54 (6), 81–87.
Määttä Suvi, Lehto Reetta, Sajaniemi Nina, Erkkola Maijaliisa, Roos Eva

NUORTEN SALIBANDYPELAAJIEN NUUSKAN KÄYTTÖ JA SIIHEN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT
Liikunta & Tiede 54 (6), 73–80.
Pelto-Arvo Roosa, Palomäki Sanna

YLEISÖN MEDIAREPRESENTAATIOT ILTA-SANOMIEN JA URHEILULEHDEN VUODEN 2011 MIESTEN JÄÄKIEKON MM-KISAUUTISOINNISSA
Liikunta & Tiede 54 (6), 66–72.
Dahlberg Olli, Laine Antti

VÄHÄINEN FYYSINEN AKTIIVISUUS JA RUNSAS FYYSINEN PASSIIVISUUS OVAT YHTEYDESSÄ 6–8-VUOTIAIDEN LASTEN YLIPAINOON
Liikunta & Tiede 54 (2–3), 106–112.
Haapala Eero, Väistö Juuso, Lintu Niina, Eloranta Aino-Maija, Lindi Virpi & Lakka Timo

ERI-IKÄISTEN URHEILIJOIDEN SYÖMISHÄIRIÖKÄYTTÄYTYMINEN LAJITYYPEITTÄIN. KIRJALLISUUSKATSAUS
Liikunta & Tiede 54 (2–3), 113–120.
Poikkimäki Teemu, Rantala Erik, Nurkkala Marjukka, Keisala Joni, Korpelainen Raija & Vanhala Marja

ARVOSTUS, YHTEISÖLLISYYS JA OPPILAIDEN TUKEMINEN AMMATISSA PITKÄÄN TYÖSKENNELLEIDEN LIIKUNNANOPETTAJIEN KOKEMAN TYÖHYVINVOINNIN YTIMESSÄ
Liikunta & Tiede 54 (2–3), 99–105.
Lipponen Henry, Hirvensalo Mirja, Ilmanen Kalervo

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN JA KOULUVIIHTYVYYDEN MUUTOKSET ACTIONTRACK-SOVELLUKSEN OPETUSKÄYTÖN MYÖTÄ – PILOTTITUTKIMUS
Liikunta & Tiede 54 (2–3), 91–98.
Koivisto Kimmo, Koski Pasi, Matarma Tanja

VANHEMPIEN JA KAVEREIDEN TUEN YHTEYS NUORUUSIÄN FYYSISEEN AKTIIVISUUTEEN
Liikunta & Tiede 54 (2–3), 83–90.
Palomäki Sanna, Huotari Pertti, Kokko Sami

LIIKUNTATEHTÄVIÄ KOTILÄKSYINÄ: KOULUN ULKOPUOLELLA TAPAHTUVA OPPIMINEN OPETUKSEN TUKENA TYTTÖJEN LIIKUNNASSA
Liikunta & Tiede 54 (2–3), 74–82.
Kääpä Mari, Hirvensalo Mirja, Palomäki Sanna, Valleala Ulla Maija

LIIKUNTAKULUTUS ERI KOULUTUSRYHMISSÄ VUOSINA 1985–2012
Liikunta & Tiede 54 (1), 68–74.
Kajava Olli, Saarinen Arttu, Räsänen Pekka

"MENTORINA TERVEELLISELLE ELÄMÄNTYYLILLE" – ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTUMINEN SUOMALAISTEN NAISTEN FITNESSBLOGEISSA
Liikunta & Tiede 54 (1), 58–67.
Turtiainen Riikka

Liikunta & Tiede -lehdessä vuonna 2016 julkaistut vertaisarvioidut tutkimusartikkelit

JÄÄKIEKON SIIRTYMINEN ULKOKENTILTÄ SISÄLAJIKSI VUODESTA 1965 ALKAEN
Liikunta & Tiede 53 (6), 70–78.
Isotalo Kimmo

URHEILUN KESKUSJÄRJESTÖJEN JÄSENMÄÄRISSÄ TAPAHTUNEET MAANTIETEELLISET JA HISTORIALLISET MUUTOKSET 1951−1991
Liikunta & Tiede 53 (6), 63–69.
Rantala, Kalle & Muukkonen Petteri

VAMMAISUUS SUOMALAISEN SANOMALEHDEN RUUMIINKULTTUUREISSA
Liikunta & Tiede 53 (6), 56–62.
Eriksson Susan, Liikanen Veli, Rannikko Anni, Sihvonen Santeri & Torvinen Pasi

3–10-VUOTIAIDEN LASTEN MOTORISET PERUSTAIDOT
Liikunta & Tiede 53 (6) 49–55.
Rintala Pauli, Sääkslahti Arja & Iivonen Susanna

”ET SIINÄ OIS JOKU POINTTI” – OPETTAJAOPISKELIJOIDEN SUHTAUTUMINEN TEKNOLOGIAN KÄYTTÖÖN LIIKUNNANOPETUKSESSA
Liikunta & Tiede 53 (6), 42– 48.
Wallin Anna, Kujala Tiina

KOULULIIKUNTAAN MYÖNTEISESTI JA KIELTEISESTI SUHTAUTUVAT OPPILAAT ERILAISTEN OPPILASTEKIJÖIDEN YHTEYKSIÄ KOULULIIKUNTAAN SUHTAUTUMISEEN YHDEKSÄSLUOKKALAISILLALiikunta & Tiede 53 (4), 99–105.
Pentikäinen Sari, Palomäki Sanna & Heikinaro-Johansson Pilvikki

VANHEMPIEN HYVÄ KOULUTUS- JA TULOTASO LISÄÄVÄT NUORTEN LIIKKUMISTA ETENKIN URHEILUSEUROISSA Liikunta & Tiede 53 (4), 92–98.
Palomäki Sanna, Laherto, Lauri Kukkonen, Tomi Hakonen, Harto & Tammelin Tuija

VÄESTÖRUUDUN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN YHTEYS MIESTEN LIIKUNTAKÄYTTÄYTYMISEEN KYMENLAAKSOSSALiikunta & Tiede 53 (4), 81–91.
Lehtonen Olli, Kauronen Marja-Leena & Kallunki Valdemar

METSÄSTÄ MOTIVAATIOTA LIIKUNTAAN JA PAINONHALLINTAAN? MONIMETODINEN TUTKIMUS MIESTEN LUONTOLIIKUNTAOHJELMASTA
Liikunta & Tiede 53 (4), 72–80.
Kaasalainen Karoliina, Tilles-Tirkkonen Tanja, Kasila Kirsti, Poskiparta Marita & Vähäsarja Kati

URHEILIJOIDEN KAKSOISURAAN LIITTYVÄN TUTKIMUKSEN TÄMÄNHETKINEN TILANNE SUOMESSA
Liikunta & Tiede 53 (2–3), 88–95.
Ryba Tatiana V., Aunola Kaisa, Ronkainen Noora J., Selänne Harri & Kalaja Sami

KTK LASTEN MOTORISEN KOORDINAATION MITTARINA – SYSTEMAATTINEN KATSAUS
Liikunta & Tiede 53 (2–3), 80–87.
Iivonen Susanna, Sääkslahti Arja & Laukkanen Arto

NUORTEN MIESTEN FYYSINEN AKTIIVISUUS JA ISTUMINEN ITSEARVIOITUNA JA MITATTUNA
Liikunta & Tiede 53 (2–3), 73–79.
Niemelä Maisa, Ahola Riikka, Pyky Riitta, Jauho Anna-Maiju, Tuovinen Lauri, Siirtola Pekka, Tornberg Jaakko, Mäntysaari Matti, Keinänen-Kiukaanniemi Sirkka, Röning Juha, Jämsä Timo, Korpelainen Raija

LIIKUNNAN JA PAINOINDEKSIN YHTEYDET 15-VUOTIAIDEN POIKIEN JA TYTTÖJEN KÄSITYKSIIN KEHOSTAAN
Liikunta & Tiede 53 (2–3), 64–72.
Ojala Kristiina, Välimaa Raili, Tynjälä Jorma, Villberg Jari & Kannas Lasse

LÄHTÖKOHTANA HOLISTINEN KEHOLLISUUS: KOULULIIKUNNAN UUDET TUULET
Liikunta & Tiede 53 (1), 40–46.
Siljamäki Mariana, Kalaja Merja, Perttula Juha & Kokkonen Marja

LIIKUNNANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN VALMIUDET KOULUN LIIKUNNALLISTAMISESSA
iikunta & Tiede 53 (1), 47–53.
Lyyra, Nelli, Palomäki Sanna & Heikinaro-Johansson, Pilvikki

OBJEKTIIVISESTI MITATUN LIIKKUMATTOMAN AJAN YHTEYS 10–12-VUOTIAIDEN NISKA-HARTIAKIPUIHIN
Liikunta & Tiede 53 (1), 54–59.
Siekkinen Kirsti, Kankaanpää Anna, Kulmala Janne & Tammelin Tuija

LIIKUNNAN YHTEISKUNTATIETEILIJÄT TYÖMARKKINOILLA – VUOSINA 2000–2014 VALMISTUNEIDEN MAISTEREIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄNLiikunta & Tiede 53 (1), 60–67.
Laine, Antti & Ilmola, Riina

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN MERKITYS ELÄMÄNKULUSSA
Liikunta & Tiede 53 (1), s. 68–74.
Karvonen Liisa, Nikander Riku & Piirainen Arja

Liikunta & Tiede -lehdessä vuonna 2015 julkaistut vertaisarvioidut tutkimusartikkelit

SUKUPOLVIKOKEMUKSET URHEILUN KENTILLÄ – ESIMERKKINÄ YLEISURHEILU
Liikunta & Tiede 53 (6), 86–92.
Pertti Pohjolainen, Arto Tiihonen

TAVOITERISTIRIITA JA KIINTEYS – TAPAUS- JA SEURANTATUTKIMUS YHDESTÄ NAISTEN SM-TASON RINGETTEJOUKKUEESTA
Liikunta & Tiede 53 (6), 78–85.
Kim Forsblom, Taru Lintunen, Niilo Konttinen

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN PERUSSUOSITUS KOULUIKÄISILLE – TUNNETTUUS, TOTEUTUMISARVIO JA HUOLI ALAKOULULAISTEN VANHEMPIEN KESKUUDESSA
Liikunta & Tiede 53 (6), 70–77.
Mari Lehmuskallio, Laura Konkarikoski, Tiia-Mari Tiistola

SUOMEN CDG-MALLI: OPPILAIDEN KOKEMUKSET OPPIJAKESKEISESTÄ LIIKUNNANOPETUSINTERVENTIOSTA
Liikunta & Tiede 53 (6), 62–69.
Henri Hytönen,Lasse Rautio,Juha Kokkonen, Marja Kokkonen

KOLLEKTIIVISET TAVOITTEET NAISTEN PALLOILUJOUKKUEISSA KILPAILUKAUDEN ALUSSA
Liikunta & Tiede 52 (1), 87–92.
Kim Forsblom, Niilo Konttinen, Taru Lintunen

MOTORIIKAN HAVAINNOINTILOMAKE (MOQ-T) SUOMALAISILLE OPETTAJILLE – MOTOR OBSERVATION QUESTIONNAIRE FOR TEACHERS -LOMAKKEEN KULTTUURINEN KÄÄNTÄMINEN
Liikunta & Tiede 52 (1), 78–86.
Piritta Asunta, Helena Viholainen, Jari Westerholm, Pauli Rintala

VIDEO-REFLEKTOINNIN JA OBSERVOINTIMENETELMIEN HYÖDYNTÄMINEN LIIKUNNANOPETTAJAKOULUTUKSESSA
Liikunta & Tiede 52 (1), 70–77.
Nelli Lyyra, Pilvikki Heikinaro-Johansson, Sanna Palomäki

MUUTOKSET KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN KUNTO- JA HYÖTYLIIKUNNASSA VUOSINA 2000–2012
Liikunta & Tiede 52 (1), 64–69.
Aki Hentilä, Ismo Miettinen, Kristina Kunttu, Tuija Tammelin, Mika Venojärvi, Raija Korpelainen

SOSIODEMOGRAFISET EROT SUOMALAISTEN HYÖTYLIIKUNNASSA
Liikunta & Tiede 52 (1), 55–63.
Heidi Saarela, Tomi Mäki-opas, Karri Silventoinen, Katja Borodulin

VAIHTOEHTOLAJIT NUORTEN LIIKUNNALLISENA ELÄMÄNTAPANA
Liikunta & Tiede 52 (1), 47–54.
Veli Liikanen, Anni Rannikko

ERIKSEEN YHDESSÄ – SOSIAALISEN TOIMINNAN MERKITYS KOETULLE TYÖKYVYLLE VERKKOYMPÄRISTÖÄ HYÖDYNTÄVÄSSÄ LIIKUNTAINTERVENTIOSSA
Liikunta & Tiede 52 (1), 40–46.
Lauri Penkkimäki, Anna Wallin, Anita Saaranen-Kauppinen, Jari Eskola

Liikunta & Tiede -lehdessä vuonna 2014 julkaistut vertaisarvioidut tutkimusartikkelit

LIIKUNTA-ALUSTAN PYSTYSUUNTAINEN JÄYKKYYS JA SEN MITTAAMINEN
Liikunta & Tiede 51 (6), 85–92.
Tapani Jäniskangas

LIIKUN, SIIS JAAN? NUORTEN KÄSITYKSET LIIKUNTAPÄIVÄKIRJAN JAKAMISESTA SOSIAALISESSA MEDIASSA
Liikunta & Tiede 51 (6), 78–84.
Anna Wallin, Anita Saaranen-Kauppinen, Sini Rosenberg, Jari Eskola

VANHEMPIEN SOSIAALISEN TUEN JA KOULUTUSTASON YHTEYS LASTEN LIIKUNTAAN
Liikunta & Tiede 51 (6), 71–77.
Suvi Määttä, Teija Nuutinen, Carola Ray, Johan G. Eriksson, Elisabete Weiderpass, Eva Roos

YLÄKOULULAISTEN SUBJEKTIIVISEN SOSIAALISEN ASEMAN YHTEYS VÄLITUNTILIIKUNTAAN JA OSALLISUUTEEN
Liikunta & Tiede 51 (6), 63–70
Katja Rajala, Hannu Itkonen, Anna Kankaanpää, Tuija Tammelin, Kaarlo Laine

KAHDEKSASLUOKKALAISTEN SUHTAUTUMINEN LIIKUNTAAN SEKÄ SEN YHTEYS SOSIAALISEEN LÄHIPIIRIIN JA OMAAN LIIKUNTAAN
Liikunta & Tiede 51 (6), 56–62.
Ritva Nupponen, Minna Aittasalo, Olavi Paronen

LIIKUNTATUNTIEN PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS JA MOTIVAATIOILMASTO ALAKOULULAISTEN TYTTÖJEN JA POIKIEN SILMIN
Liikunta & Tiede 51 (6), 49–55.
Juha Ruokonen, Marja Kokkonen, Juha Kokkonen

ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA MOTORISTA LISÄTUKEA SAANEIDEN OPPILAIDEN MENESTYS KOULULIIKUNNASSA SEKÄ KOKEMUKSIA OPPIMISESTA JA LIIKUNNASTA
Liikunta & Tiede 51 (6), 41–48.
Osmo Reinikka, Arja Sääkslahti, Eeva Luukkonen

PAININ JA YLEISURHEILUN AMMATTIVALMENTAJAT SUOMESSA ENNEN TOISTA MAAILMANSOTAA
Liikunta & Tiede 51 (6), 34–40.
Kalle Rantala

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN MITTAAMINEN KOULUN LIIKUNTATUNNILLA SYSTEMAATTISELLA LOTAS -OBSERVOINTIMENETELMÄLLÄ JA ACTIGRAPH WGT3X+ KIIHTYVYYSMITTARILLA
Liikunta & Tiede 51 (1), 56–63.
Terhi Huovinen, Mirja Hirvensalo, Janne Kulmala, Sanna Palomäki, Tuija Tammelin, Pilvikki Heikinaro-Johansson

ALAKOULULAISTEN ITSE ARVIOIDUN SOSIAALISEN PÄTEVYYDEN SUKUPUOLIEROT JA YHTEYDET LIIKUNNAN TYÖSKENTELYTAITOJEN ARVOSANAAN
Liikunta & Tiede 51 (1), 50–55.
Marja Kokkonen, Suvi Poutanen, Juha Kokkonen

LIIKUNTAKYKYISYYDEN JA SOSIAALISEN ASEMAN YHTEYS ALAKOULULAISILLA POJILLA
Liikunta & Tiede 51 (1), 44–49.
Kimmo Korpi, Santeri Mäkelä, Mirja Hirvensalo

TUTKIMUSTIEDON KÄYTTÖ TERVEYTTÄ EDISTÄVIEN LIIKUNNAN POLITIIKKATOIMIEN VALMISTELUSSA
Liikunta & Tiede 51 (1), 36–43.
Riitta-Maija Hämäläinen, Tiia Villa

Liikunta & Tiede -lehdessä vuonna 2013 julkaistut vertaisarvioidut tutkimusartikkelit

VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN MOTIIVIT VUODEN 2012 YLEISURHEILUN EUROOPAN MESTARUUSKILPAILUISSA
Liikunta & Tiede 50 (6) 59–65.
Kaisu Aarno-Kaisti, Harri Virolainen

”MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN” – PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA
Liikunta & Tiede 50 (6), 40–46.
Anita Saaranen-Kauppinen, Esa Rovio, Liisa Parikka

YKSILÖ- JA JOUKKUEURHEILEVIEN URHEILULUKIOLAISTEN KOULUMENESTYSTÄ SELITTÄVÄT TEKIJÄT
Liikunta & Tiede 50 (6), 53–58.
Henri Öhrnberg, Marja Kokkonen

LIIKUTAAN JA/VAI HENGAILLAAN? LIIKUNTA JA KAVERIT AMMATILLISESSA OPPILAITOKSESSA OPISKELEVIEN NUORTEN ELÄMÄNKOKONAISUUDESSA
Liikunta & Tiede 50 (6), 32–39.
Satu Liimakka, Piia Jallinoja, Nelli Hankonen

REIPAS LIIKUNTA TAKAA LASTEN MOTORISTEN PERUSTAITOJEN KEHITYKSEN – MUTTA KEVYTTÄKIN TARVITAAN!
Liikunta & Tiede 50 (6), 47–52.
Arto Laukkanen, Taija Finni, Arto Pesola, Arja Sääkslahti

NAISTEN TELINEVOIMISTELU 1900-LUVUN SUOMESSA
Liikunta & Tiede 50 (1), 86–92.
Aino Sarje

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA – JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS
Liikunta & Tiede 50 (1), 75–85.
Tuulikki Sjögren, Minna Haapakoski, Sirkku Kosonen, Ari Heinonen

MIKÄ SIENIRIHMASTO SIELLÄ ALLA PIILEEKÄÄN? TOIMINTATUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEEN PERHEENÄIDIN LIIKUNTASUHDE OSANA IDENTITEETTIÄ
Liikunta & Tiede 50 (1), 67–74.
Esa Rovio, Anita Saaranen-Kauppinen, Marjukka Pirkkalainen, Liisa Lautamatti

YLEISOPETUKSESSA OLEVIEN PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN SUOMALAISNUORTEN VAPAA-AJAN LIIKUNTASYYT
Liikunta & Tiede 50 (1), 60–66.
Pauli Rintala, Lilja Grönroos, Raili Välimaa, Jorma Tynjälä, Marja Kokkonen

LIIKUNNAN SIVUAINEOPINTOIHIN INTEGROITU OHJATTU HARJOITTELU LUOKANOPETTAJAKSI OPISKELEVIEN AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA
Liikunta & Tiede 50 (1), 52–59.
Jaana Kari, Jyrki Komulainen, Pilvikki Heikinaro-Johansson

KERTOMUKSIA KOULULIIKUNNASTA – SUORITTAMISESTA YHDENVERTAISUUTEEN
Liikunta & Tiede 50 (1), 45–51.
Tiina Kujala

MIELUISAT JA EPÄMIELUISAT KOULULIIKUNTALAJIT YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KOKEMINA
Liikunta & Tiede 50 (1), 38–44.
Joanna Rintala, Sanna Palomäki, Pilvikki Heikinaro-Johansson

Liikunta & Tiede -lehdessä vuonna 2012 julkaistut vertaisarvioidut tutkimusartikkelit

HELSINGIN-SANOMIEN URHEILU-UUTISOINNIN OMINAISPIIRTEET – TAPAUSKOHTAISESSA TARKASTELUSSA VUODEN 2009 TENNISJUTUT
Liikunta & Tiede 49 (6), 66–73.
Antti Laine, Elviira Välimäki

HILMA JALKASEN VOIMISTELUJÄRJESTELMÄNTYYLIANALYYSIÄ
Liikunta & Tiede 49 (6), 60–65.
Aino Sarje

TANSSINHARRASTAJIEN KOKEMA VOIMAANTUMINEN ERI KULTTUUREISTA LÄHTÖISIN OLEVISSA TANSSIMUODOISSA
Liikunta & Tiede 49 (6), 52–59.
Mariana Siljamäki, Eeva Anttila, Juha Perttula, Arja Sääkslahti

LAVATANSSIKO LIIKUNTAA? LAVATANSSI-ILLAN FYYSINEN AKTIIVISUUS JA KUORMITTAVUUS SEKÄ NIIHIN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT
Liikunta & Tiede 49 (6), 45–51.
Kirsi Kuuttila, Mirja Hirvensalo, Lauri Laakso

JUNIORIGOLFAREIDEN MOTIVAATIO JA VIIHTYMINEN GOLFHARRASTUKSESSA JA KOULULIIKUNNASSA
Liikunta & Tiede 49 (6), 36–44.
Reetu Nieminen, Pipsa Nieminen

VANHEMMAT MONI-ILMEINEN VAIKUTTAJA KILPAURHEILUUN SOSIAALISTUMISESSA
Liikunta & Tiede 49 (6), 29–35.
Outi Aarresola, Niilo Konttinen

LIIKUNTAA OPETTAVAKSI OPETTAJAKSI SOSIAALISTUMINEN – LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN KOULUTUS- JA TYÖKOKEMUSTAUSTOJEN YHTEYDET KÄSITYKSIIN HYVÄSTÄ ALAKOULUN LIIKUNNANOPETUKSESTA
Liikunta & Tiede 49 (6), 23–28.
Juha Valtonen, Heikki Ruismäki

LIIKUNTAKASVATUKSEN EETOS
Liikunta & Tiede 49 (6), 18–22.
Hannu L. T. Heikkinen, Rauno Huttunen, Jyri Pesonen

KOLMEVUOTIAIDEN PÄIVÄKOTILASTEN MITATTU FYYSINEN AKTIIVISUUS
Liikunta & Tiede 49 (1), 52–58.
Anne Soini, Tarja Kettunen, Anette Mehtälä, Arja Sääkslahti, Tuija Tammelin

OPETUSVIESTINTÄ HETEROGEENISEN KOLMANNEN LUOKAN LIIKUNTATUNNEILLA
Liikunta & Tiede 49 (1), 59–66.
Heidi Siutla, Terhi Huovinen, Anniina Partanen, Mirja Hirvensalo

LIIKUNNANOPETTAJAKSI VUOSINA 1984–2004 VALMISTUNEIDEN TYÖTYYTYVÄISYYS
Liikunta & Tiede 49, (1), 67–74.
Kasper Mäkelä, Mirja Hirvensalo, Sanna Palomäki, Heikki Herva, Lauri Laakso

HIEKKAPINTAISTEN PALLOKENTTIEN PINNAN MATERIAALIJA
Liikunta & Tiede 49 (1), 75–83.
Tapani Jäniskangas

Liikunta & Tiede -lehdessä vuonna 2011 julkaistut vertaisarvioidut tutkimusartikkelit

Telinevoimistelun varhaisvaiheet suomalaisissa voimisteluohjeistoissa
Liikunta & Tiede 48 (6), 71–77.
Aino Sarje

Naiset paitsiossa? – maahanmuuttajanaisten Liikunnan tunnuspiirteitä Suomessa
Liikunta & Tiede 48 (6), 63–70.
Tuomas Zacheus, Pasi Koski, Suvi Mäkinen

Johtajuuden siirtovaikutus urheiluja koulumaailman välillä
Liikunta & Tiede 48 (6), 55–62.
Seppo Pulkkinen

Urheilu-uralta opettajaksi opiskelemaan – neljä kilpaurheilijamiestä liikuntakokemustensa Tulkitsijoina luokanopettajaopintojensa alussa
Liikunta & Tiede 48 (6), 46–54.
Jaana Kari

Sosioemotionaalisia taitoja kehittävän liikuntaintervention ilmapiiri päiväkodeissa
Liikunta & Tiede 48 (6), 40–45.
Katri Takala, Arja Oikarinen, Marja Kokkonen, Jarmo Liukkonen

ActiveAquarium -virtuaaliakvaari on vaikutus lasten liikunta-aktiivisuuteen, motivaatioon ja tavoiteorientaatioon
Liikunta & Tiede 48 (6), 32–39.
Henna Mikkola, Henna Koivikko, Anna-Emilia Peltoperä, Ari Rahikkala, Kari Kumpulainen, Jukka Riekki

Ei VilleGalle vaan vertaiset, valmentajat ja vanhemmat – lasten ja nuorten näkemyksiä liikuntakiinnostukseensa vaikuttajista
Liikunta & Tiede 48 (6), 24–31.
Mari Lehmuskallio

Ei VilleGalle vaan vertaiset, valmentajat ja vanhemmat – lasten ja nuorten näkemyksiä liikuntakiinnostukseensa vaikuttajista
Liikunta & Tiede 48 (6), 18–23.
Anita Saaranen-Kauppinen, Esa Rovio, Anna Wallin, Jari Eskola

Suomalaisen naisvoimistelun kenttänäytösten tyylisuunnat
Liikunta & Tiede 48 (1) 63–69.
Aino Sarje

Suomalaisten vasemmistoaatteiden suhde urheiluun vuosina 1903–1923
Liikunta & Tiede 48 (1), 56–62.
Lauri Keskinen

”Liikuntaa yhdessä ja erikseen” – terveysliikunnan integroiminen lukiotyttöjen pakollisille liikuntakursseille
Liikunta & Tiede 48 (1), 49–55.
Nelli Johansson, Pilvikki Heikinaro-Johansson

Terveysliikunnan lukutaidon yhteys vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen
Liikunta & Tiede 48 (1), 42–48.
Karoliina Kaasalainen, Kirsti Kasila, Jyrki Komulainen, Jari Villberg, Marita Poskiparta

Perherakenteen vaikutus suomalaisten aikuisten liikunta-aktiivisuuteen
Liikunta & Tiede 48 (1), 36–41.
Esa Rovio, Harto Hakonen, Kaarlo Laine, Satu Helakorpi, Antti Uutela, Eino Havas

Liikunta & Tiede -lehdessä vuonna 2010 julkaistut vertaisarvioidut tutkimusartikkelit

Leikkikenttien turvahiekkojen iskunvaimennusominaisuudet eri kosteusolosuhteissa
Liikunta & Tiede 47 (6), 61–66.
Tapani Jäniskangas

Nuorten miesten liikuntatottumusten muutos varusmiespalveluksessa
Liikunta & Tiede 47 (6), 54–60.
Jenni Wessman

Viiden maan liikunnanopiskelijoiden arviot liikuntakasvatuksen tavoitteiden tärkeydestä
Liikunta & Tiede 47 (6), 45–53.
Pipsa Nieminen, Kati Salminen

Koululaisten fyysisen aktiivisuuden ja liikuntatunneilla koetun autonomian muutokset 7. luokalta 9. luokalle
Liikunta & Tiede 47 (6), 38–44.
Arto Gråstén, Jarmo Liukkonen, Timo Jaakkola, Sami Yli-Piipari

Liikunnan vaikutus nuorten tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöihin, koettuun terveyteen ja koulumenestykseen
Liikunta & Tiede 47 (6), 30–37.
Marko Kantomaa, Tuija Tammelin, Hanna Ebeling, Anja Taanila

Miksi doping kiellettiin 1928? IAAF, piristeet ja rotu-uskomusten voima.
Liikunta & Tiede 47 (6), 24–29.
Erkki Vettenniemi

Kevyen lihasvoimaharjoittelun vaikutus toimistotyöntekijöiden kokemaan työkykyyn. Ryhmätasolla satunnaistettu kontrolloitu vaihtovuorokoe
Liikunta & Tiede 47 (1), 43–48.
Tuulikki Sjögren, Minna Haapakoski, Atte Hänninen, Kirsi Mustonen

Poliisien fyysisen työkyvyn edellytysten mittaamiseen ja arviointiin käytetyt testit – kirjallisuuskatsaus
Liikunta & Tiede 47 (1), 36–50.
Maija Rauma, Annina Ropponen, Veikko Louhevaara

Liikunta & Tiede -lehdessä vuonna 2009 julkaistut vertaisarvioidut tutkimusartikkelit

Koululaisten fyysisen aktiivisuuden seuranta 6. luokalta 8. luokalle
Liikunta & Tiede 46 (6), 61–67.
Sami Yli-Piipari, Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen

Liikunnanopettajien käsitykset vuorovaikutustaidoista – liian hyvää ollakseen totta?
Liikunta & Tiede 46 (6), 54–60.
Jukka Virta, Taru Lintunen

Tuoreiden ylioppilaiden ja aiemmin ylioppilaiksi tulleiden valmiudet liikunnan aineenopettajan valintakokeessa
Liikunta & Tiede 46 (6), 48–53.
Teppo Kalaja

Voimisteleva nainen Suomen kansakunnan symbolina
Liikunta & Tiede 46 (6), 41–47.
Aino Sarje

Liikunnan merkitykset vuosina 1923–1988 syntyneiden suomalaisten nuoruudessa
Liikunta & Tiede 46 (6), 34–40.
Tuomas Zacheus

Vähän liikkuvien nuorten aikuisväestöryhmien tunnistaminen Suomessa
Liikunta & Tiede 46 (6), 26–33.
Esa Rovio, Harto Hakonen, Anna Kankaanpää, Jari Eskola, Matti Hakamäki, Tuija Tammelin, Satu Helakorpi, Antti Uutela, Eino Havas

Koululiikunnan tilanneahdistuneisuusmittarin suomenkielisen version validiteetti ja reliabiliteetti
Liikunta & Tiede 46 (1), 51–56.
Sami Yli-Piipari, Jarmo Liukkonen, Timo Jaakkola

Yhdeksäsluokkalaisten koululaisten raportoima liikuntatuntien motivaatioilmasto ja koherenssin tunne koetun fyysisen pätevyyden selittäjinä
Liikunta & Tiede 46 (1), 45–50.
Juha Kokkonen, Marja Kokkonen, Jarmo Liukkonen

Motoriset perustaidot peruskoulun seitsemäsluokkalaisilla oppilailla
Liikunta & Tiede 46 (1), 36–44.
Sami Kalaja, Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen

Iloa suksilla – kouluhiihtotapahtuma lasten kokemana
Liikunta & Tiede 46 (1), 30–35.
Samu Tuomaala, Pertti Huotari, Jarmo Liukkonen

Päiväkotilasten sosioemotionaalisten taitojen kehittäminen liikuntatuokioiden avulla
Liikunta & Tiede 46 (1), 22–29.
Katri Takala, Marja Kokkonen, Jarmo Liukkonen

Liikunta & Tiede -lehdessä vuonna 2008 julkaistut vertaisarvioidut tutkimusartikkelit

Elin Kallion voimistelujärjestelmä − suomalaisen naisvoimistelun perusta
Liikunta & Tiede 45 (6), 66–71.
Aino Sarje

Kuudennen luokan oppilaiden itsearvioidun ja mitatun fyysisen kunnon yhteydet
Liikunta & Tiede 45 (6), 38–43.
Arja Sääkslahti, Pertti Huotari, Eeva Luukkonen, Kati Huotari, Unto Luukkonen

Opettajan pedagogisen ajattelun kehittyminen liikunnanopettajakoulutuksen aikana
Liikunta & Tiede 45 (6), 24–30.
Sanna Palomäki, Pilvikki Heikinaro-Johansson

Iäkkäiden jyväskyläläisten liikuntaharrastus ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa
Liikunta & Tiede 45 (6), 50–54.
Päivi Mäkilä, Mirja Hirvensalo, Terttu Parkatti

Suomalaisnuorten ravintolisien käyttö suorituskyvyn parantamiseksi vuosina 1995 ja 2005 sekä käytön yhteys liikuntaharrastukseen
Liikunta & Tiede 45 (6), 44–49.
Lauri Laakso, Arja Rimpelä, Lasse Pere, Heimo Nuponen, Risto Telama

Vanhaa ja uutta – Venäjän Karjalan urheilu ja liikunta muutoksessa?
Liikunta & Tiede 45 (6), 60–65.
Hannu Itkonen

Yläkoululaisten kiinnostus koululiikuntaan ja kiinnostuksen yhteydet vapaa-ajan liikunnan harrastamiseen.
Liikunta & Tiede 45 (6), 31–37.
Pilvikki Heikinaro-Johanson, Väinö Varstala, Miko Lyyra

comments powered by Disqus