Tutkimusartikkeleiden kirjoitusohjeet ja aikataulu 2019

Liikunta & Tiede -lehti julkaisee vertaisarvioituja suomalaisia tutkimusartikkeleita tutkimusartikkeliliitteessä ja Liikuntatieteellisen Seuran verkkosivuilla. Käsikirjoituksia otetaan arviointiprosessiin kaksi kertaa vuodessa.

Vuonna 2019 kevään määräaika on 29.3.2019 ja syksyn 30.9.2019. Määräajoista myöhästyneet artikkelit siirtyvät automaattisesti seuraavan arviointierään. Käsikirjoitukset tulee toimittaa edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä sähköisesti Liikunta & Tiede -lehden toimitukseen: toimisto(at)lts.fi.

Liikunta & Tiede -lehden tutkimusartikkeleiden kirjoitusohjeet vuodelle 2019 (pdf)

Kunkin käsikirjoituksen arvioi vähintään kaksi kyseisen tieteenalan kotimaista ansioitunutta tutkijaa. Julkaisemisesta päättää lehden toimitusryhmä asiantuntijalausuntojen perusteella.

Toimitustyössä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutustu myös Tutkimuseettisen neuvokunnan ohjeisiin sekä kansainväliseen Vancouver-ohjeistoon.

Liikunta & Tiede -lehti on monitieteinen ja julkaisee alkuperäisraportteja suomeksi. Tutkijoille ja tutkijakoulutettaville lehti tarjoaa mahdollisuuden raportoida tutkimustuloksia alan kotimaisessa tieteellisessä julkaisussa. Lehti toimii myös välineenä tutkijakoulutuksessa ja soveltuu väitöskirjan osajulkaisujen julkaisemiseen.

comments powered by Disqus