www.fkm.fi – kuntotestauksen oma sivusto

Liikuntatieteellinen Seura haluaa vahvistaa kuntotestauksen aihepiiriin liittyvän luotettavaan tutkittuun tietoon perustuvan tieteellisen tiedon ja käytännön kokemusperustaisen (evidence-based knowledgement) tiedonvälityksen kehittämistä vuorovaikutuksessa liikunnan ja terveystieteiden alan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa.

Perustimme maaliskuussa 2018 julkaistun Fyysisen kunnon mittaaminen -kirjan rinnalle fkm.fi-verkkosivuston ja Kuntotestausverkosto FKM -Facebook-ryhmän. Tavoitteenamme on välittää tutkimustietoa ja keskustella tiedon soveltamisesta sekä vahvistaa alan toimijoiden osaamista, testauksen laatua ja turvallisuutta. Oleellinen osa laadukasta testaustoimintaa on varmistaa testaustiedon siirtyminen liikkujan tai valmentaja–urheilija-parin käyttöön sekä käytännön ohjeiksi liikunnan ja valmentautumisen tueksi.

Tervetuloa hyödyntämään fkm.fi-sivustoa ja FB-ryhmää ja hanki myös Fyysisen kunnon mittaaminen -kirja käyttöösi!

comments powered by Disqus