Jyväskylän yliopiston lii­kun­ta­tie­teelli­sen tie­de­kun­nan lausun­to Move!-mit­tauk­sista

Perusopetuksessa toteutettava fyysisen toimintakyvyn mittaus Move! on herättänyt laajaa keskustelua 13.9.2018 tapahtuneen kuolemantapauksen vuoksi. Espoolaisen koulun kahdeksasluokkalainen oppilas sai liikuntatunnilla Move!-mittauksessa sairauskohtauksen 20 metrin viivajuoksun yhdessä ja menehtyi seuraavana päivänä sairaalassa. Kuoleman todettiin johtuneen oppilaan piilevästä sydänviasta. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on julkaissut lausuntonsa Move!-mittauksista 9.10.2018.

Lausunnossaan tiedekunta toteaa, että Move!-mittaukset kaipaavat kehittämistä, jotta jatkossa kaikki oppilaat saavat osallistua mittauksiin. Tiedekunta onkin käynnistänyt TUTKA-hankeen, jonka tavoitteena on saada tukea tarvitsevat lapset ja nuoret valtakunnallisten liikuntakäyttäytymisen ja fyysisen toimintakyvyn mittausten osaksi.

Liikuntatieteellinen tiedekunta esittää Move!-järjestelmään jatkotoimenpiteitä

Ohjausryhmä: Liikuntatieteellinen tiedekunta on ilmoittanut olevansa käytettävissä, mikäli Move!-järjestelmän toiminnan kehittämiseksi perustetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen Valtion liikuntaneuvoston tai Opetushallituksen koordinoima ohjausryhmä. Säännöllisesti tapaava ohjausryhmä pystyy seuraamaan toiminnan kehittymistä, arvioimaan esimerkiksi opettajien ja kouluterveydenhuollon koulutustarvetta ja pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä.

Koulutus: Liikuntatieteellinen tiedekunta on valmis järjestämään perus- ja lisäkoulutusta Move!-mittausten toimivuuden parantamiseksi, siten että oppilaiden ja opettajien kokemukset mittausprosessista palautteinen olisivat mahdollisimman hyviä. Sekä perus- että täydennyskoulutusta tarvitaan eri ammattiryhmille; luokanopettajille, liikunnan- ja terveystiedonopettajille, erityisopettajille, kouluterveydenhoitajille ja koululääkäreille. Mittausten organisoinnista, pedagogiikasta, mittausohjeista, suoritusten havainnoinnista sekä harjoitusohjeista toimintakyvyn kehittämiseksi tarvitaan koulutusmateriaaleja, jotka toimivat ammattilaisten tukena.

Tutkimus: Koska Move!-järjestelmä on vielä uusi, niin sen käytäntöön soveltamisessa, toteuttamisessa ja käyttäjäkokemuksissa on paljon tutkittavaa. Tiedekunta pyrkii vastaamaan lasten ja nuorten toimintakyvyn ja fyysisen aktiivisuuden kehittämisen haasteisiin myös nykyisellä ja tulevalla tutkimustyöllä. Tällä hetkellä dosentti Timo Jaakkolan liikuntatieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2017 alkaneessa tutkimusprojektissa selvitetään oppilaiden kokemaa motivaatiota, viihtymistä ja ahdistuksia.

Tiedekunta muistuttaa, että oppilaiden osallisuuden lisääminen on tarpeen Move!-järjestelmän kehittämisessä. Oppilaiden mielipiteet ja kokemukset tulee kerätä järjestelmällisesti. Jatkossa tutkimuksia tulisi suunnata myös opettajille, vanhemmille ja kouluterveydenhuollon työntekijöille. Opettajilta tulisi kerätä tietoa siitä, onko Move!-tuloksia hyödynnetty koulujen opetussuunnitelmien laatimisessa ja opetuksen eriyttämisessä.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Professori, varadekaani Mirja Hirvensalo, mirja.hirvensalo@jyu.fi, 040 805 3944
Professori, dekaani Ari Heinonen, ari.o.heinonen@jyu.fi, 040 805 3551

comments powered by Disqus