Kuntotestauksen käsikirja uudistui! Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille -teos on kuntotestausalan ammattilaisten suomalainen perusteos. Kirja tarjoaa ohjeistuksen kuntotestien turvalliseen ja tasokkaaseen tekemiseen. Samalla se yhdenmukaistaa ja edistää tutkittuun tietoon pohjautuvaa suomalaista kuntotestaustoimintaa.  Lue lisää

Julkisen liikuntahallinnon tuntemattomin osa on keskushallinnon ja kuntien välinen liikunnan aluehallinto. Vaikka liikuntahallintoa aluetasolla on harjoitettu lähes 70 vuotta, se on harvoin yltänyt otsikoihin. Liikuntahallinnolla on kuitenkin ollut suuri merkitys kaikkia liikuntaa vähänkään harrastavien suomalaisten arjessa. Liikunnan aluehallinto ‒ hallintohierarkian hiljainen väliporras -selvityksen julkistamistilaisuus pidettiin 7.11.2018 Helsingissä.  Lue lisää

Liikuntatieteellisen Seuran julkaisusarjassa ilmestyy ensisijaisesti käsi- ja oppikirjoja.  Lue lisää

Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi -sarjassa julkaistaan ajankohtaisia ja kantaaottavia raportteja.  Lue lisää

Liikuntatieteellisen Seuran Tutkimuksia ja selvityksiä -sarjassa ilmestyy seuran tutkimus- ja selvityshankkeiden raportteja.  Lue lisää