Vaikuta Liikuntatieteen päivien 2019 ohjelmaan

Seuraavat Liikuntatieteen päivät järjestetään elo-syyskuun vaihteessa 2019 Jyväskylässä. Päivien ohjelman rakentaminen on alkanut.

Päivien ohjelmaa halutaan rakentaa yhteistyössä alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Nyt sinulla ja taustayhteisölläsi on aito mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisia mielenkiintoisia ja ajankohtaisia teemoja Liikuntatieteen päivillä käsitellään ja minkälaisiin kysymyksiin haetaan vastauksia.

Edellisillä vuoden 2017 Liikuntatieteen päivillä juhlittiin 100-vuotiasta Suomea esittelemällä suomalaisen liikuntatutkimuksen kirjoa. Päivien teemana oli ”Miltä näyttää 100-vuotiaan Suomen liikuntatutkimus”. Tulevilla päivillä on tarkoitus tarkastella liikuntaa, liikkumista ja urheilua monitieteisenä kysymyksenä.

Kerro meille mitkä ovat mielestäsi nyt ajankohtaisimmat teemat ja kysymykset liikunnassa ja urheilussa – me Liikuntatieteellisessä Seurassa kokoamme yhteistyössä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa niistä tieteeseen perustuvia puheenvuoroja ja teemasessioita. Voit myös ehdottaa perusteluiden kera luennoitsijoita, niin kotimaisia kuin ulkomaisia nimiä.

Mitä konkreettisemmin esität toiveesi, sitä paremmin pystymme rakentamaan päivien ohjelman tarpeittesi mukaiseksi. Päivillä käytettävä aika on rajallinen, joten mahdollisesti käsittelemättä jäävät kysymykset pyritään nostamaan esille LTS:n muilla foorumeilla.

Odotamme vapaamuotoisia teemaehdotuksia ja kysymyksiä perjantaihin 31.8. mennessä osoitteeseen saku.rikala@lts.fi.

Lisätietoja: Saku Rikala, saku.rikala@lts.fi tai puh. 010 778 6605

Liikuntatieteen päivillä välitetään liikuntaan liittyvää tieteellistä tietoa liikunta- ja terveysalan tutkijoille, asiantuntijoille, päättäjille, tiedon soveltajille ja opiskelijoille. Kahden vuoden välein järjestettävillä päivillä edistetään tutkijoiden ja tiedon käyttäjien välistä vuorovaikutusta. Päivät ovat myös kouluttautumistapahtuma uraansa aloitteleville tutkijoille.

Liikuntatieteen päivät 2017 keräsi Jyväskylään lähes 300 osallistujaa. Kuvassa luennoimassa päivien yksi pääpuujista Stephen Harridge.
comments powered by Disqus