Tuoreita väitöksiä

Listaus liikunta- ja terveystieteiden tuoreista väitöstutkimuksista suomalaisissa yliopistoissa.

Syksyn 2018 väitöstutkimuksia

16.11.2018
TtM Matti Munukan fysioterapian väitöskirjan "Exercise as stimulus for cartilage health in knee osteoarthritis" tarkastustilaisuus pidetään 16.11.2018 klo 12 Jyväskylän yliopistossa (Seminaarinmäki, L303).

2.11.2018
Diplomi-insinööri Noora Airaksisen väitöskirjan ”Polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmat: vammojen vakavuus ja tapaturmien tilastointi” tarkastustilaisuus pidetään 2.11.2018 klo 12 Itä-Suomen yliopistossa (Kuopion kampus, Canthia CA100).

2.11.2018
LitM Piritta Asunnan liikuntapedagogiikan väitöskirjan “Motorisen oppimisen vaikeuden tunnistaminen ja tukeminen kouluympäristössä” tarkastustilaisuus pidetään 2.11.2018 klo 12 Jyväskylän yliopistossa (Seminaarinmäki, S212).

26.10.2018
Väitös:
Teknologiset apuvälineet parantavat muistisairaan arkea oikein käytettynä
FM Merja Riikosen gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan "Muistisairaan ihmisen kokemukset teknologiasta osana arkea - turvaa vai tunkeilevuutta" tarkastustilaisuus pidetään 26.10.2018 12 Jyväskylän yliopistossa (Seminaarinmäki, L304).

FM Merja Riikonen tarkasteli väitöstutkimuksessaan muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä kokemuksia teknologian käyttöönotosta ja vaikutuksista arjen toiminnoissa. Erityisesti kohteena oli teknologisiin apuvälineisiin liittyvät tarpeet, koetut hyödyt ja haitat sekä eettiset haasteet.

Tutkimuksessa ilmeni, että teknologiaa hyödyntävä ympäristö rajoittaa muistisairaan autonomiaa vähemmän kuin ympäristö, jossa sitä ei käytetä. Teknologisilla ratkaisuilla voidaan lisätä muistisairaiden henkilöiden turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta esimerkiksi mahdollistamalla itsenäistä liikkumista. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että teknologia voi tuoda muistisairaan ihmisen arkeen myös negatiivisia vaikutuksia. Teknologisten laitteiden käyttöä onkin harkittava jokaisen muistisairaan kohdalla yksilöllisesti.

26.10.2018

TtM Hilkka Korven fysioterapian väitöskirjan "Changing landscape in professional development - Narrative research from the physiotherapy students' perspective" tarkastustilaisuus pidetään 26.10.2018 klo 12 Jyväskylän yliopistossa (Mattilanniemi, Agora, Auditorio 2).

20.10.2018
Väitös: Nuori aikuisikä on lihomisen kannalta kriittistä aikaa

TtM Ulla Kärkkäisen lääketieteen väitöskirjan "Weight-related ideals, behaviors and long-term health in young adulthood" (Painoon liittyvät ihanteet, käyttäytymiset ja pitkän aikavälin terveys nuorilla aikuisilla) tarkastustilaisuus pidetään 20.10.2018 klo 12 Helsingin yliopistossa (Päärakennus, pieni juhlasali).

19.10.2018
Väitös: Aivojen tiedonkäsittelytoiminnoilla on merkitystä liikkumiskyvylle koko ihmisen eliniän ajan
TtM Taina Poranen-Clarkin
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan "Relationship between cognitive performance and mobility over the life course" tarkastustilaisuus pidetään 19.10.2018 klo 12 Jyväskylän yliopistossa (Seminaarinmäki, S212).

TtM Taina Poranen-Clarkin väitöstutkimus tarjoaa lisää tietoa aivoterveydestä huolehtimisen tärkeydestä. Erityisesti ikääntyvien henkilöiden toimintakykyä ja liikkumisaktiivisuutta voitaisiin parantaa aktivoimalla kognitiivista suorituskykyä. Tutkimuksessa liikkumiskykyä mitattiin liikkumisaktiivisuus elinpiirissä mittarilla, joka kuvaa henkilön toteutunutta liikkumista omassa elinpiirissään huomioiden liikkumisen laajuuden, määrän sekä mahdollisen avun tarpeen liikkumiseen. Tuloksien mukaan henkilöillä, joilla oli parempi kognitiivinen toiminnanohjaus, oli myös laajempi liikkumisaktiivisuus elinpiirissä.

Poranen-Clark tutki myös varhaislapsuuden ja varhaisen aikuisuuden yhteyksiä vanhuuden toimintakykyyn. Varhaisempi kävelemään oppiminen ja paremmat älylliset taidot nuoruudessa saattavat vaikuttaa myönteisesti henkilön toimintakykyyn vanhuudessa. Lisäksi aivojen rakenteellinen ja toiminnallinen reservikapasiteetti karttuu koko elämän ajan. Näillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia vanhuusiän fyysiseen toimintakykyyn.


12.9.2018
Väitös: Silmänliikkeitä voidaan käyttää niin tarkkaavaisuuden kuin univajeen ja väsymyksen tutkimiseen
FL Kati Petterssonin väitöskirja "Saccadic eye movements estimate prolonged time awake" tarkastettiin 12.9.2018 Helsingin yliopistossa.

Univaje ja väsymys aiheuttavat monenlaisia lieveilmiöitä, terveyshaittoja ja vaaratilanteita. Esimerkiksi 10–20 prosenttia liikenneonnettomuuksista johtuu väsymyksestä. FL Kati Pettersson on väitöskirjatyössään kehittänyt silmänliikkeisiin perustuvan menetelmän, jonka avulla voidaan mitata hereilläoloaikaa laboratorion ulkopuolella. Erityisen hyödyllinen tämä on liikenneonnettomuuksien vähentämisessä. Kenttäolosuhteisiin soveltuvaa objektiivista mittalaitetta kuljettajan hereilläolon kokonaisaikaan ei nimittäin ole aiemmin ollut saatavilla.

”Univajeessa ihmisen kognitiiviset toiminnot heikkenevät, erityisesti tarkkaavuus ja silmänliikkeiden avulla tapahtuva ympäristön havainnointi. Näitä toimintoja säätelevät osittain samat otsalohkojen hermoverkot aivoissa. Tästä syystä näitä niin sanottuja sakkadisia silmänliikkeitä voidaan käyttää sekä tarkkaavuuden että univajeen ja väsymyksen tutkimiseen”, toteaa tohtoriksi väittelevä Pettersson Helsingin yliopiston uutisessa.

Kesän ja kevään 2018 väitöstutkimuksia

Väitös: Fyysinen aktiivisuus ja syöpäilmaantuvuus
LL Jorma Sormusen epidemiologian alan väitöskirja “Physical Activity and Incidence of Cancer with Special Emphasis on Colorectal and Prostate Cancers in Men (Fyysinen aktiivisuus ja syöpäilmaantuvuus, erityisesti kolorektaali- ja eturauhassyöpä miehillä)” tarkastettiin 24.8.2018 Tampereen yliopistossa.

Väitös: Muistisairaat hyötyvät säännöllisestä liikunnasta
LL Hannareeta Öhmanin väitöskirja ”Effect of exercise on cognition, physical functioning, fall rate, and neuropsychiatric symptoms in people with dementia” tarkastettiin 10.8.2018 Helsingin yliopistossa.

Väitös: Tanssiliiketerapia hoitaa masennusta muuttamalla kehonkuvaa myönteisemmäksi
PsM Päivi Pylvänäisen psykologian väitöskirja "Dance movement therapy in the treatment of depression: change in body image and mood - a clinical practice based study" tarkastettiin 7.8.2018 Jyväskylän yliopistossa.

Väitös: Kilpailutilanne heikentää ampumaurheilijoiden ammuntatekniikkaa
LitM Simo Ihalaisen biomekaniikan väitöskirja “Technical determinants of competitive rifle shooting performance” tarkastettiin 9.7.2018 Jyväskylän yliopistossa.

Väitös: Liikuntatottumukset näkyvät vyötäröllä kolmekymppisenä
TtM Mirva Rottensteinerin liikuntalääketieteen väitöskirja "Leisure-time physical activity habits and abdominal adiposity in young adulthood - Twin cohort and co-twin control studies” tarkastettiin 29.6.2018 Jyväskylän yliopistossa.

Väitös: Liikunnan intensiteetti säätelee endorfiinien vapautumista ja liikunnan aikaansaamia tuntemuksia
FM Tiina Saanijoen väitöskirja ”Neurobiology of physical exercise: Perspectives on psychophysiological effects and opioidergic neurotransmission” tarkastettiin 16.6.2018 Turun yliopistossa.

Väitös: Jo kahden viikon liikuntaharjoittelu saa aikaan muutoksia aivojen ja rasvakudoksen aineenvaihdunnassa
LiTM, FM Sanna Honkalan väitöskirja “Adipose tissue and brain metabolic adaptations to sprint interval training and moderate-intensity continuous training; studies in healthy and insulin resistant subjects” tarkastettiin 15.6.2018 Turun yliopistossa.

Väitös: Oppimistavoitteet ja tuki ehkäisevät urheilulukiolaisen uupumista
LitM Matilda Sorkkilan väitöskirja ”Development of sport and school burnout among Finnish student-athletes across the first year of upper secondary school: Different methodological perspectives” tarkastettiin 13.6.2018 Jyväskylän yliopistossa.

Väitös: Liikunta ja hyvä kunto edistävät ylipainoisen henkilön ääreishermoston terveyttä
Ttm, KTM Henri Isojärven väitöskirja ”Sokeriaineenvaihdunnan, fyysisen aktiivisuuden ja kunnon yhteys ylipainoisten henkilöiden ääreishermoston toimintaan (Association of glucose metabolism, physical activity and fitness with peripheral nervous system function in overweight people)” tarkastettiin 9.6.2018 Oulun yliopistossa.

Väitös: Kilpa-alppihiihtäjien sääri- ja polvimurtumat ovat lisääntyneet
LL Antti Stenroosin väitöskirja "Alpine sports injuries in Finland: A retrospective analysis of skiing and snowboarding injuries” tarkastettiin 8.6.2018 Helsingin yliopistossa.

Väitös: Työperäinen altistus keski-iässä ennustaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa
MSc Prakash K.C.:n väitöskirja ”Midlife work exposures and musculoskeletal diseases, mobility limitations and disability in old age: A 28-year follow up of Finnish municipal employees (Työperäinen altistus keski-iässä ennustaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa)” tarkastettiin 8.6.2018 Tampereen yliopistossa.

Väitös: Raskaus vähentää liikunta-aktiivisuutta
TtM Elina Engbergin väitöskirja "Physical activity, pregnancy and mental well-being: focusing on women at risk for gestational diabetes (Liikunta, raskaus ja henkinen hyvinvointi: tarkastelussa raskausdiabeteksen riskiryhmä)" tarkastettiin 2.6.2018 Helsingin yliopistossa.

Väitös: Liikunta tärkeää keskosena syntyneille
LL Marjaana Tikanmäen väitöskirja ”Ennenaikaisen syntymän ja raskaudenaikaisten tekijöiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja kuntoon nuoruusiässä ja nuorena aikuisena (Preterm birth and parental and pregnancy related factors in association with physical activity and fitness in adolescence and young adulthood)” tarkastettiin 25.5.2018 Oulun yliopistossa.

Väitös: Naiset saavat liikuntajohtajina pienempää palkkaa kuin miehet
LitM Päivi Aalto-Nevalaisen väitöskirja ”Vertaileva tutkimus nais- ja miesjohtajien uramenestyksestä liikunta-alalla” tarkastettiin 18.5.2018 Jyväskylän yliopistossa.

Väitös: Lasten ja nuorten liikuntavammat
TtM Anu Räisäsen väitöskirja ”Adolescent sports injuries: Frontal plane knee control as an injury risk factor and a screening tool (Lasten ja nuorten liikuntavammat: frontaalitason polven hallinta liikuntavammojen riskitekijänä ja seulontamenetelmänä)” tarkastettiin 17.5.2018 Tampereen yliopistossa.

Väitös: Naisjudokat luovat itse kovan jätkän kertomusta
LitM Anna Kavouran väitöskirja ”'Successful and feminine athlete' and 'natural-born fighter': A discursive exploration of female judoka’s identities in Greece and Finland” tarkastettiin 13.5.2018 Jyväskylän yliopistossa.

Väitös: Syöpää sairastavat lapset liikkuvat liian vähän – väittelijä selvitti aktivoivien videopelien vaikuttavuutta liikunnan lisäämisessä

TtM Lotta Hamarin väitöskirja ”Assessment and Promotion of Physical Activity in Children – with Special Reference to Children Diagnosed with Cancer” tarkastettiin Turun yliopistossa 6.4.2018. Väitöksen alana on hoitotiede.

Väitös: Uusissa liikuntalajeissa korostetaan yhdenvertaisuutta
YTM Anni Rannikon väitöskirja “Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset” tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 20.4.2018. Väitöksen alana on sosiologia.

Väitös: Kasvispainotteinen ruokavalio parantaa fyysistä suorituskykyä
LitM Enni-Maria Hietavalan väitöskirja ”Dietary acid load and acid-base balance in exercise and health from adolescence to late adulthood” tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 21.4.2018. Väitöksen alana on liikuntafysiologia.

Väitös: Liikunta ja kestävyyskunto vaikuttavat suotuisasti valtimoiden venyvyyteen ja pienentävät rasvamaksan riskiä
LL Kristiina Pälven väitöskirja ”Physical activity, cardiorespiratory fitness and cardiovascular health” tarkastettiin Turun yliopistossa 19.1.2018. Väitöksen alana on kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede.

Väitös: ”Lifelong physical activity and long-term labor market outcomes”
KTM Jaana Karin taloustieteen väitöskirja tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 26.1.2018. Karin tutkimustulosten mukaan liikunnallisesti aktiivisilla lapsilla oli peruskoulun päättyessä parempi koulumenestys ja aikuisena korkeampi koulutustaso ja korkeammat ansiotulot.

Väitös: ”Global and local interactions in football: Comparing the development paths of Finland and Hungary”
LitM Mihaly Szerovayn liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirja tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 27.1.2018. Szerovay vertaili Suomen ja Unkarin jalkapallon muutoslinjoja eri näkökulmista globaalissa viitekehyksessä. Hänen tutkimustuloksensa osoittavat, että globaalien ja paikallisten prosessien keskinäiset ja maittain poikkeavat vaikutukset ilmenevät jalkapallomaiden muutospoluissa. Jalkapallon muutos kumpuaa maiden sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja poliittisesta taustasta.

Väitös: ”Aging and microRNA messaging: Associations with systemic estrogen levels and physical performance”
FM Reeta Kankaan gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 16.2.2018. Kangas osoitti, että eri-ikäisten tutkittavien veren mikroRNA-tasoissa on eroja. Lisäksi ne olivat yhteydessä veren naissukupuolihormoni estradiolin pitoisuuteen, kehonkoostumukseen ja muihin terveysindikaattoreihin. Ikääntyvillä miesurheilijoilla havaittiin mikroRNA-tasojen olevan yhteydessä nopeus- ja voimaominaisuuksiin.

comments powered by Disqus