Facebook-postaus käyttäjältä Liikuntatieteellinen Seura - LTS

Laadukkaassa kuntotestauksessa komplikaatioiden ja vammojen riski minimoidaan. Kuntotestien turvallinen toteutus edellyttää, että testattavalle tehdään ennen testiä riskikartoitus esitietojen perusteella. Riittävän taustatiedon perusteella on mahdollista arvioida, voidaanko henkilölle tehdä kuntotesti vai ei. Tämän prosessin kautta päädytään testaamaan terveitä ja riski vakaviin komplikaatioihin kuntotestissä on erittäin pieni.
Move!-mittausten viivajuoksu todettiin turvalliseksi lts.fi

Opetushallituksen perjantaina 21.9.2018 järjestämässä mediatilaisuudessa kuultiin Move!-järjestelmän valmistaneiden asiantuntijoiden sekä UKK-instituutin arviot 20 metrin viivajuoksutestin turvallisuudesta. Arvioissa todettiin, että…

comments powered by Disqus