Soveltavan liikunnan päivien ohjelma

Päivien ohjelma koostuu luennoista ja teemasessioista sekä paljon toivotuista käytännön demoista ja esimerkeistä. Teemoina esillä ovat mm. digitalisaatio ja pelillistäminen, luontoliikunta, tietotarpeet vammaisuudesta ja liikunnasta, inkluusio, yhdenvertaisuus, toimintakyvyn mittaaminen sekä ensi kertaa myös ruotsinkielinen soveltava liikunta, på svenska - javisst!

OHJELMA (PÄIVITETTY 16.5.)

TIISTAI 21.8.2018

9.00 ILMOITTAUTUMINEN

9.30 IX SOVELTAVAN LIIKUNNAN PÄIVIEN AVAUS (STRIIMI)

 • Tervetuloa, Pauli Rintala, Jyväskylän yliopisto ja Mona Forsskåhl, ammattikorkeakoulu Arcada 
 • Kokemuspuheenvuoro, Jari Mönkkönen

10.00 PÄÄLUENNOT (STRIIMI)

 • Liikuntapoliittinen selonteko ja soveltava liikunta, Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Adapted Physical Activity in the Outdoors on an International Perspective, Tomás Aylward, Institute of Technology, Tralee

11.30 LOUNAS JA TUTUSTUMISTA NÄYTTELYIHIN

12.30 RINNAKKAISET TEEMASESSIOT 1–3 JA KÄYTÄNNÖN DEMO 1

Teemasessio 1: Yhteistyöllä uusia liikkumisen mahdollisuuksia, vetäjänä Päivi Topo, Ikäinstituutti (STRIIMI)

 • Ylikunnallinen yhteistyö, Turun seutu, Johanna Friman, Turun kaupunki
 • Poikkisektorisen yhteistyön lyhyt oppimäärä, Sanna Laulainen, Itä-Suomen yliopisto
 • Yhdistysyhteistyön uusi tukimuoto: Vammaisavustaja avustus, Marianna Ylinampa, Turun kaupunki

Teemasessio 2: Valtionhallinto soveltavan liikunnan edistäjänä, vetäjäjä Suvi Helanen, Valtion liikuntaneuvosto

 • Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä, Saku Rikala, Liikuntatieteellinen Seura ry
 • Miten tästä eteenpäin? Vastauspuheenvuoro Tiina Kivisaari, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Paneelikeskustelu ja yleisön näkemykset

Teemasessio 3: Svensk(-språkig) specialmotion, part I, vetäjä ilmoitetaan myöhemmin

 • Special motion i svenskspråkig kommunen, Timo Ala-Vähälä, Juritele Oy
 • Special motion i Vasa, Tatjana Asplund, Vasa
 • Special motion i en liten kommun, Karolina Hovi, Lovisa

Käytännön demo 1: Luontoliikunta, vetäjänä Tommi Yläkangas, Soveltava liikunta SoveLi ry

1. lähtöaika klo 12.30 ja 2. lähtöaika klo 14.30 (säävaraus ja tarvittaessa sisätiloissa)

 • Vaikeavammaisten luontoliikunta, Malike
 • Esteettömyys ja apuvälineet, Solia
 • Luontoliikunnan mahdollisuudet, SoveLi ja Metsähallitus
 • Luontoelämyspolku, Ikäinstituutti
 • Aistiteltta, Keskuspuiston ammattiopisto

14.00 KAHVI JA TUTUSTUMISTA NÄYTTELYIHIN

14.30 RINNAKKAISET TEEMASESSIOT 4–6 JA KÄYTÄNNÖN DEMO 2

Teemasessio 4: Toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen, vetäjänä Kaisu Mononen, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU (STRIIMI)

 • Koululaisten MOVE -testien soveltaminen oppilaiden toimintakyvyn vaatimuksiin, Piritta Asunta, Jyväskylän yliopisto
 • Kasva urheilijaksi -taitovalmiustestien soveltaminen, Tuomas Törrönen, VAU ry
 • Ikäihmisten toimintakyvyn arviointi, Pirjo Kalmari, Ikäinstituutti
 • Vammaisurheilun luokittelu perustuu toimintakyvyn arviointiin, Kati Kauhanen, Suomen Uimaliitto/Suomen Paralympiakomitea

Teemasessio 5: Yhdenvertaisuus teoriassa ja käytännössä, vetäjänä Tiina Siivonen, VAU ry

 • Vähemmistönä vähemmistössä, Marja Kokkonen, Jyväskylän yliopisto
 • Ajankohtaista vammaislainsäädännöstä ja YK:n vammaissopimuksesta, pääsihteeri Merja Heikkonen, Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE
 • Uusi yhdenvertaisuuslaki käytännössä, Anni Valovirta, Yhdenvertaisuus-valtuutetun toimisto

Teemasessio 6: Soveltavan liikunnan tulevaisuuden osaajat, vetäjänä Anita Alhstrand, Metropolia amk

 • Tulevaisuuden osaamistarpeet työelämässä, Jokke Eljala, Suomalaisen Työn Liitto
 • Miten koulutus vastaa tulevaisuuden haasteisiin? Liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteet, Tiina Pyykkönen, Urheiluopistojen yhdistys
 • Kommenttipuheenvuorot oppilaitoksista
 • Mitä voimme oppia maailmalta? Terveiset Australiasta, Kati Karinharju, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK

Käytännön demo 2: Rentoutus, vetäjänä Sanna Weurlander, Validia Kuntoutus

 • Rauhoittumistaitoja oppimassa – Mindfulness- ja joogaharjoituksia koko perheelle, Anne Kuusisto, Neuvokas perhe/Suomen Sydänliitto
 • Tuolijooga, Veikko Tarvainen
 • Naura Tanssi Hengitä, Noora Västinen ja Vea Vainio

16.00 ENSIMMÄISEN PÄIVÄN PÄÄTÖS

19.00 ILTAJUHLA, HOTEL SCANDIC PARK, HELSINKI

KESKIVIIKKO 22.8.2018

9.00 SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEN JA KEHITTÄMISTYÖN TULOSTEN ESITTELYÄ (STRIIMI)

10.00 PÄÄLUENNOT (STRIIMI)

 • Gaming technology in rehabilitation programmes, professor Janet Eyre, Institute of Neuroscience, Newcastle University
 • Kuntien soveltava liikunta 2017, Timo Ala-Vähälä, Juritele Oy

11.15 LOUNAS JA TUTUSTUMISTA NÄYTTELYIHIN

12.15 RINNAKKAISET TEEMASESSIOT 7–9 JA KÄYTÄNNÖN DEMO 3:

Teemasessio 7: Digitalisaatio ja pelillistäminen, vetäjänä Piritta Asunta, Jyväskylän yliopisto (STRIIMI)

 • Nollat ja ykköset liikuttajana, Mikko Julin, Laurea AMK
 • Etäteknologia ja liikunnallinen kuntoutus, Tuulikki Sjögren ja Marjo-Riitta Anttila, Jyväskylän yliopisto
 • Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien digitoimijuus, Aspa, säätiö/kokemuspuhuja

Teemasessio 8: Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta sekä liikunnasta, vetäjänä Pauli Rintala, Jyväskylän yliopisto

 • Tietotarpeita ja tietoa vammaisuudesta, Päivi Nurmi-Koikkalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Toimintarajoitteisten nuorten liikunta ja harrastaminen, Mikko Salasuo ja Sami Myllyniemi, Nuorisotutkimusseura ry
 • Lasten toimintarajoitteet ja liikuntakäyttäytyminen – uusia tutkimusavauksia, puhuja ilmoitetaan myöhemmin

Teemasessio 9: Svensk(-språkig) specialmotion, part II, vetäjänä Ira Jeglinsky-Kankainen, Arcada AMK

 • Ruotsinkielinen soveltavan liikunnan koulutus ja materiaalit eri toimijoilla, puhujat ilmoitetaan myöhemmin
 • Palveluiden saavutettavuus liikkujan näkökulmasta, puhuja ilmoitetaan myöhemmin

Käytännön demo 3: Uutta draivia harjoitteluun!, vetäjinä Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto ja Golfliiton kouluttaja

 • Demossa tutustutaan Draivia kouluun!-harjoitteluun, joka tarjoaa uusia malleja motoristen perustaitojen, havaintomotoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien opetteluun.

13.45 KAHVI JA TUTUSTUMISTA NÄYTTELYIHIN

14.15 RINNAKKAISET TEEMASESSIOT 10–11 JA KÄYTÄNNÖN DEMO 4:

Teemasessio 10: Osallisuus, vetäjänä Virpi Remahl, Liikuntakeskus Pajulahti (STRIIMI)

 • Mitä osallisuus on? Marko Nousiainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Kokemuspuheenvuoro osallisuudesta, Sanna Sepponen, Me Itse ry
 • Osallisuuden lisääminen käytännössä, hyvien toimintatapojen esittelyä

Teemasessio 11: Integraatio, vetäjänä Aija Saari, VAU ry

 • Lajiliitto näyttää tietä – Kaikki Snoukkaa -projekti, Tiina Lindström, Suomen Lumilautaliitto ry
 • Tukea tekemiseen paikallisista verkostoista, Ira Liuski, Kainuun Liikunta ry
 • Miten se järjestetään? Unified-koripallo kuuluu seuralle, Pirjo Pellikka, PuHu Juniorit ry
 • Mistä löytyy harrastus? Löydä oma seura, Lauri Jaakkola, VAU ry

Käytännön demo 4: Digitalisaatio ja pelillistäminen käytännössä, vetäjänä Erwin Borremans, Keskuspuiston ammattiopisto

 • Mielenterveyskuntoutujille suunnattuja sovelluksia, puhuja ilmoitetaan myöhemmin
 • Etäohjattu terveysliikunta, Teija Vihervaara, Ikäinstituutti
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset lautapelit, Niko Leppä, Jyväskylän yliopisto
 • Digitalisaatio ja sovellukset luontoliikunnassa, Tomás Aylward, Institute of Technology, Tralee

15.45 PÄIVIEN YHTEENVETO JA PÄÄTÖSSANAT (STRIIMI)

16.00 PÄIVIEN PÄÄTÖS

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.'

Lisätietoa: saku.rikala(at)lts.fi / puh. 010 778 6605

Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautumisohjeet

Soveltavan liikunnan päivien 2018 ohjelma Word-tiedostona. (päivitetty 16.5.2018)

comments powered by Disqus